Werkblad

De Aanplakker

Aanplakker

De Aanplakker helpt professionals in het sociaal domein om op een unieke manier antwoorden te vinden op kwesties waar ze in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Die antwoorden komen rechtstreeks uit de praktijk.

Met de Aanplakker helpen uitvoerende professionals in een team elkaar aan nieuwe inzichten, zodat ze op de werkvloer zo efficiënt mogelijk aan de slag kunnen. De Aanplakker is ontwikkeld met 10 verschillende gemeenten, waaronder Sittard-Geleen, ISD Noordoost, Nijmegen, Harderwijk, Zoetermeer, Deventer, Wageningen en Oost-Achterhoek.

Hoe werkt de Aanplakker?

Een van de medewerkers uit een team schrijft zijn vraag op de Aanplakker (A0-formaat) en hangt die aan de muur van de werk- of ruimte. Zijn collega's uit het team krijgen een week de tijd om suggesties te doen op de Aanplakker. Als de termijn verstreken is, vat de inbrenger de antwoorden samen in het teamoverleg en geeft hij aan welke volgende stappen er gezet moeten worden. Zo krijgt iedereen - ook de teammanager - de gelegenheid hiervan te leren.

Aanplakker

Wat levert de Aanplakker op?

De Aanplakker draagt bij aan een efficiëntere manier van werken, maar ook aan een hechter team en een open sfeer waarin moeilijkheden niet worden vermeden. Het gebruik van de Aanplakker past goed binnen lerende organisaties, omdat het medewerkers stimuleert om initiatief te nemen en zich te ontwikkelen.

Eline Timmer, teammanager Werkplein Eemsdelta: "Wij hebben de Aanplakker gebruikt om resultaten van het afgelopen jaar te bespreken en vooruit te blikken. We gingen enthousiast aan de slag met het bedenken van een goede vraag. Dat was niet makkelijk. We ontdekten dat de best geformuleerde vraag de beste oplossingsrichtingen opleverde! Ons team is enthousiast over de Aanplakker. We willen hem zeker vaker gebruiken!"

Lees haar ervaringen in het online magazine Trots op je Vak: www.trots-op-je-vak.nl

Bestellen

Bij elke Aanplakker hoort een Aanpakker, een invulblad waarmee de inbrenger zijn conclusies en vervolgacties kan bepalen. Een opstartset bestaat uit 3 Aanplakkers en 3 Aanpakkers, met een begeleidende brief met uitleg. U kunt een bestelling plaatsen via het bestelformulier. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De Aanplakker is ontwikkeld in februari 2016. De laatste gewijzigde herdruk is van januari 2018.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma