Werkwijzer

Aan de slag met parttime ondernemen

Cover Werkwijzer Aan de slag met parttime ondernemen

Welke voordelen heeft het voor gemeenten om klanten met een uitkering toe te staan parttime ondernemer te worden? Hoe formuleer je helder beleid binnen de kaders van de Participatiewet? En wat is er nodig om de uitvoering op rolletjes te laten lopen? Allemaal vragen die gemeenten moeten beantwoorden voordat ze parttime ondernemers gaan begeleiden. De Werkwijzer Aan de slag met parttime ondernemen helpt die vragen te beantwoorden. Deze werkwijzer is mede gebaseerd op inzichten uit de in 2015 gehouden pilot ‘Koplopergemeenten parttime ondernemen’ en vervangt de Werkwijzer Parttime ondernemers uit 2014.

De eerste versie van werkwijzer Aan de slag met parttime ondernemen verscheen in december 2016. In december 2017 is de werkwijzer uitgebreid met een hoofdstuk over parttime ondernemen in een sociale coöperatie. Ook wordt in deze versie aandacht besteed aan het rapport Werkzame bestanddelen van parttime ondernemen.

Korte samenvatting

Voor veel uitkeringsgerechtigden blijkt het een te grote stap om vanuit de bijstand direct door te stromen naar een fulltime baan en daarmee onafhankelijk te worden van een uitkering. Daarom stimuleren gemeenten hen ook om parttime banen te accepteren. Nu komt daar een nieuw re-integratie-instrument bij: parttime ondernemen in de bijstand.

Parttime ondernemen biedt zowel bijstandsgerechtigden als de gemeente kansen: klanten zijn weer van betekenis in de samenleving. En ze doen met werk dat ze leuk vinden ondernemersvaardigheden op waarmee ze hun re-integratie versnellen. Voor de gemeente is het voordeel dat parttime ondernemers hun kansen vergroten op uitstroom naar werk, zelfstandigheid of een combinatie daarvan. Bovendien neemt de druk op bijstandsbudgetten af.

De Werkwijzer Aan de slag met parttime ondernemen beschrijft wat parttime ondernemen is en welke voordelen het heeft. Daarna worden enkele misverstanden de wereld uit geholpen. Ook zijn er hoofdstukken gewijd aan beleidskeuzes en een goede uitvoering.

Werkblad 'Een (parttime) onderneming?'

Divosa heeft een werkblad gemaakt voor mensen met een uitkering die overwegen om voor zichzelf te beginnen. Meer informatie

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Deze uitgave is een onderdeel van het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee stimuleert Divosa dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma