Het project 'monitor Vroegsignalering Schulden' heeft een looptijd van 5 jaar (tot juli 2025). Met de monitor kunnen gemeenten zicht houden op de effecten van hun eigen aanpak rondom vroegsignalering, en van elkaar leren. 

Het project heeft 3 centrale doelstellingen:

  1. uit een grote hoeveelheid data met enkele indicatoren en overzichtelijke presentatie inzicht geven in de uitvoering en resultaten van vroegsignalering;
  2. zoveel mogelijk gemeenten aan laten sluiten bij de monitor om te leren van de gegevens en van elkaar, daarbij optimaal aansluitend bij de gegevensbehoefte van gemeenten;
  3. gegevens uit de monitor verrijken met andere gegevens(bronnen), zoals die van zorgverzekeraars, om zo analyses te maken over de data en inzicht te bieden in de uitvoering van vroegsignalering.