Overzicht van de ontwikkeling van de CoP's Inburgering.

Datum Gebeurtenis
april 2023 Ook de CoP regio Utrecht is van start gegaan. Hiermee zijn nu 12 CoP's actief.
maart 2023 Kick-off van in totaal vijf nieuwe CoP's: Noordoost-Nederland, Midden-Limburg, Fryslân, Foodvalley en Rijnmond.
15 december 2022

Online uitwisselingssessie over het thema leerbaarheidstoets (LBT).

november / december 2022 Kick-off van diverse CoP's: Hart van Brabant, Achterhoek, Zeeland, Oost-Brabant plus de landelijke CoP voor klantmanagers inburgering.
3 november 2022

Uitwisselingssessie over het thema gezinsmigranten. Gemeente Den Haag vertelt over de aanpak gezinsmigranten 'Kansen en mogelijkheden voor deze doelgroep'. Bekijk de presentatie Haagse aanpak gezinsmigranten (pdf • 839 kB)

22 september 2022

De eerste online uitwisselingssessie ging over 'Een Vroege Start'. Gemeente Amsterdam experimenteerde van november 2021 tot en met maart 2022 met een intensievere begeleiding vanuit de gemeente in een nog vroeger stadium en met dienstverlening op azc’s buiten Amsterdam. Zij maakte hier een documentaire over die de begeleiding van statushouders die nog in het azc wonen in beeld brengt.

23 juni 2022 Kick-off CoP Amsterdam. Doel van de community is samen achterhalen wat nodig is om een inburgeraar echt mee te laten doen.