Home

Over ons

Een dak boven je hoofd. Voldoende inkomen en gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Kinderen die gezond, veilig en zonder achterstand kunnen opgroeien. Het is nodig om mee te kunnen doen in de samenleving, maar dat is lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Terwijl dat wel kán. Daar geloven we in bij Divosa. Zeker als we als samenleving onze krachten bundelen, van overheid en maatschappelijke organisaties tot werkgevers en inwoners. Met een hoofdrol voor gemeenten. Daar, in het sociaal domein, maken de leden van Divosa het verschil.

lees meer over Over ons

Wat doen wij?

width="854" height="480" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" title="Video embed"

Divosa biedt kennis, netwerk en belangenbehartiging aan leidinggevenden in het sociaal domein. We zetten ons in voor hun belangen en die van hun medewerkers. Divosa kan inwoners zelf niet helpen. Om inwoners met vragen toch op weg te helpen, bieden we dit overzicht van organisaties die kunnen helpen.

Lidmaatschap

Leden van Divosa werken bij een gemeente op het terrein van werk, inkomen, participatie, jeugd, welzijn en zorg. Belangstellenden uit private en publieke organisaties in het sociaal domein kunnen ook lid worden. Wat kost een lidmaatschap en wat krijg je ervoor?

Ons werkveld

Divosa herkent vier gemeentelijke aandachtsgebieden: bestaanszekerheid verstevigen, meedoen, ondersteuning wonen en leven en veilig en gezond opgroeien. Als deze vier aandachtsgebieden de hoeken van een denkbeeldige kaart vormen, dan vinden daar heel veel activiteiten plaats die allemaal met elkaar samenhangen en die bijdragen aan een voor inwoners beter functionerend en herkenbaar sociaal domein.

lees meer
Illustratie ons werkveld

Sprank

Divosa geeft 8 keer per jaar het magazine Sprank uit, hét blad voor leidinggevenden in het sociaal domein. Sprank houdt je op de hoogte van wat er speelt in het sociaal domein en geeft je een blik over de grenzen van je eigen gemeente.

lees meer

Samenwerkingspartners

We delen de ervaringen uit de praktijk niet alleen onder onze leden, maar ook met partners in het sociaal domein zoals onderzoeksbureaus, maatschappelijke organisaties en landelijke overheden. We zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor het sociaal domein.

bekijk het overzicht van onze samenwerkingspartners