Kim Kruisdijk

procesmanager & projectleider Simpel Switchen

Onderwerpen

  • Inkomen
  • Experimenten Participatiewet
  • Ondernemen/Bbz
  • Deeltijdondernemen/deeltijdwerken
  • Sociaal ondernemerschap

Regio's

Regio Oost

Commissies

  • Deelname Uitvoeringspanel (UP) ministerie van SZW
  • Werkgroep Parttime ondernemen (PTO)