Medewerkers

Divosa focust zich, naast de belangrijke lobbyactiviteiten, op kennis, netwerk en samenleving. Haar deskundige medewerkers zijn inhoudelijk goed op de hoogte van hun onderwerpen, onderhouden intensieve contacten met leidinggevenden en medewerkers bij gemeenten en hebben waar nodig samenwerkingsafspraken met diverse andere partijen. Ook zijn ze aangehaakt bij de ontwikkelingen en gesprekken met het/de ministerie(s) en onderhouden bewust kennisnetwerken.

Divosa-werkgroepen en/of commissies ontstaan rond actuele thema’s of vraagstukken in de sector. Het samen, met leidinggevenden en medewerkers uit gemeenten of vanuit samenwerkingspartners, oplossingen bedenken voor de uitdagingen waar gemeenten voor staan, is vaak het doel.

Naast de vaste kern van de directeur, procesmanagers, communicatie en persvoorlichting en bureaumedewerkers, heeft het bureau een wisselende flexibele schil van medewerkers ten behoeve van tijdelijke werkzaamheden of projecten.

Samira Aynaw

Samira Aynaw

receptioniste

Alexandra Bartelds

Alexandra Bartelds

directeur

Anneke Boven

Anneke Boven

projectcoördinator inburgering

Hidde Brink

Hidde Brink

procesmanager

Patricia van Dam

Patricia van Dam

projectmedewerker

Hennie van Deijck

Hennie van Deijck

procesmanager organisatieontwikkeling

Marije van Dodeweerd

Marije van Dodeweerd

procesmanager Monitoring, Benchmarking & Onderzoek

Roel van Driel

Roel van Driel

adviseur

Marcel van Druenen

Marcel van Druenen

projectleider Vakmanschap

Josée Ekdom

Josée Ekdom

secretaresse

Julia den Hartogh

Julia den Hartogh

programmamanager ‘Schouders Eronder’

Gaby Hauck

Gaby Hauck

projectmedewerker inburgering

Els ter Heide

Els ter Heide

secretaresse

Kim Houben

Kim Houben

procesmanager

Jos Huijts

Jos Huijts

procesmanager bedrijfsvoering en financiën

Ingrid Huisman

Ingrid Huisman

communicatieadviseur

Carolien Huisman

Caroline Huisman

eindredacteur

Gina Jongma

Gina Jongma

procesmanager

Soenita Kalpoe

Soenita Kalpoe

directiesecretaresse

Diederik de Klerk

Diederik de Klerk

procesmanager sociaal domein

Denis Koets

Denis Koets

procesmanager

Kim Kruisdijk

Kim Kruisdijk

procesmanager & projectleider Simpel Switchen

Anne-Ruth van Leeuwen

Anne-Ruth van Leeuwen

projectmedewerker ‘Schouders Eronder’

Henk van der Lei

Henk van der Lei

manager Bedrijfsvoering en personeel

Chrisje Meima

Chrisje Meima

communicatieadviseur

Monique van der Meulen

Monique van der Meulen

procesmanager

Luciënne Middelhof

Luciënne Middelhof

procesmanager

Jasja van Moorsel

Jasja van Moorsel

webredacteur

Rosanne Orman

Rosanne Orman

secretaresse

René Sjouwerman

René Sjouwerman

procesmanager informatiemanagement

Marleen Smit

Marleen Smit

procesmanager

Ton Sprangers

Ton Sprangers

Projectcoordinator inburgering

Jos Stuart

Jos Stuart

communicatieadviseur / woordvoerder

Rob Vermeulen

Rob Vermeulen

communicatiemedewerker

Anne Verschueren

Anne Verschueren

bestuurssecretaris

Chris Wallis

Chris Wallis

procesmanager

Tanja Willemsen

Tanja Willemsen

procesmanager

Michiel Zwart

Michiel Zwart

financieel medewerker