Lidmaatschap

Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein.

Leden van Divosa werken bij een gemeente op het terrein van werk, inkomen, participatie, jeugd, welzijn en zorg. Belangstellenden uit private en publieke organisaties in het sociaal domein (adviesbureaus, detacheringbureaus, re-integratiebedrijven) kunnen ook lid worden. Voor deze Divosa-associés gelden aangepaste voorwaarden.

Divosa-leden krijgen:

 • een abonnement op vakblad Sprank
 • gratis toezending Divosa-publicaties
 • actuele informatie via de nieuwsbrief 'Divosa Vraagt Uw Aandacht'
 • deelname aan Voor- en Najaarscongres tegen ledentarief
 • kosteloze deelname aan 'Divosa Vrijdagen' en andere ledenbijeenkomsten
 • toegang tot vakinhoudelijke commissies, platformen en netwerken
 • collectieve belangenbehartiging

Divosa-associés krijgen:

 • een abonnement op vakblad Sprank
 • korting op een kennisbijdrage in vakblad Sprank
 • korting op een advertentie in vakblad Sprank
 • gratis toezending Divosa-publicaties
 • een voorkeurspositie als sponsor tijdens congressen
 • korting op de kosten voor een stand tijdens congressen
 • 15% korting op de commerciële toegangsprijs van congressen (met een maximum van 1, 2 of 5 deelnemers dat gerelateerd aan het contributietarief)

Tarieven

Lidmaatschap

De contributie van Divosa is sinds 2010 gebaseerd op het inwonertal van gemeenten, tegen een tarief dat jaarlijks in de algemene ledenvergadering van Divosa wordt vastgesteld. Voor 2019 geldt een bedrag van € 0,07 per inwoner. Het aantal Sprank-nummers per editie en korting op het congres gaat volgens de volgende staffel:

Aantal inwoners Aantal deelnemers
tegen ledenprijs
Gratis Sprank
Gemeenten < 20.000 inwoners 1 1
Gemeenten 20.000 - 40.000 inwoners 2 2
Gemeenten 40.000 - 60.000 inwoners 3 3
Gemeenten 60.000 - 100.000 inwoners 3 3
Gemeenten > 100.000 inwoners 4 4
Vier grote steden 5 5

Divosa-associé

De bijdrage voor Divosa-associés bedraagt in 2019:

Aantal medewerkers Contributie 2019
Organisatie < 10 personen € 934,97
Organisatie 10 - 25 personen € 1.869,94
Organisatie 26 - 50 personen € 2.804,90
Organisatie 51 - 75 personen € 3.739,87
Organisatie 76 - 100 personen € 4.674,83
Organisatie > 100 personen € 5.609,80

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.

Aanmelden

Divosa-associés kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier.