Vluchtelingen

Nederland heeft te maken met een grote toestroom van vluchtelingen, van met name in 2015 Syriërs en Eritreeërs. Vanuit noodopvang en AZC komt een groot deel van hen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Wie zijn zij? Wat kunnen zij? En hoe begeleiden we ze succesvol naar huisvesting, integratie en werk?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting en integratie van diegenen die een verblijfsvergunning ontvangen ('de statushouders'). De totale asielinstroom in 2015 was 59.100. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van het aantal asielzoekers in 2014 (29.890). Voorlopig lijkt er nog geen eind te komen aan deze instroom. De verwachting is dat een groot deel van deze asielzoekers een verblijfsstatus zal krijgen en voor langere tijd in Nederland zal blijven.

Om deze grote aantallen statushouders succesvol te laten integreren, moeten we goed kijken naar de bestaande kaders. Wat moeten en kunnen gemeenten doen? Waar lopen we tegenaan? Wat hebben we nodig om deze taak op ons te nemen? Hoe werk je samen binnen de verschillende domeinen op lokaal, regionaal en landelijk niveau? En hoe organiseer je dat naast alle andere verplichtingen binnen het sociaal domein?

De Commissie Vluchtelingen levert input aan het bestuur van Divosa en levert input voor onze deelname aan de Taskforce Integratie en Werk Vluchtelingen (TWIV) en de daarbij behorende werkgroepen Screening & Matching en Integratie om de ervaringen en visie vanuit de praktijk over het voetlicht te brengen. De commissie staat open voor managers en beleidsmedewerkers van gemeenten en non-profit organisaties.