Vakmanschap

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen re-integreren? Om dit te bewerkstelligen heeft Divosa de commissie Vakmanschap opgericht. Deze commissie initieert en ondersteunt activiteiten die ertoe leiden dat er een eenduidige en methodische manier van werken komt bij sociale diensten en werkpleinen op het gebied van re-integratie. Duidelijkheid over welke re-integratiemethoden effectief zijn, draagt bij tot erkenning van de sector in de maatschappij. De sector wordt daarmee zelfbewuster en opener.

Welke stappen horen bij een methodische manier van werken?

  • De diagnose: de vraag van de klant herkennen en interpreteren.
  • Methodisch werken: weten wat werkt, de markt kennen en weten welk aanbod voor de klant het meest effectief is.
  • Regie voeren: plannen, afspraken maken, adviseren en monitoren.
  • Het vak bijhouden: op de hoogte zijn van vernieuwingen, reflecteren op het eigen handelen en dat van collega‚Äôs via intervisie en sociale netwerken.

Doel van de commissie

Het doel van de commissie is:

  • Het opzetten van een kennisbank met wetenschappelijk onderbouwde methodieken op het gebied van re-integratie. Aan de hand hiervan is een standaard te bepalen voor wat werkt en wat niet.
  • Een draagvlak te krijgen bij het management van de sociale diensten en werkpleinen op wat vakmanschap inhoudt. Waar moet een goede klantmanager aan voldoen?

Wat wil Divosa bereiken met de commissie?

Divosa heeft deze toekomstvisie:

  • Klantmanagers werken methodisch. Ze kunnen hun werkwijze onderbouwen. Ze kunnen maatwerk leveren aan de klant.
  • Interventies zijn wetenschappelijk gefundeerd.
  • De effecten van deze interventies staan geregistreerd en kunnen zo publiekelijk worden verantwoord.
  • Het management werkt doelgericht. Leidinggevenden en bestuur hebben een heldere visie op de toekomst en het takenpakket van de klantmanager. Ze sturen effectief aan, weten welke competenties nodig zijn en maken resultaatafspraken met de klantmanagers.

Wie nemen deel aan de commissie?

De commissie is breed samengesteld. De voorzitter van de commissie is een bestuurslid van Divosa. Verder zijn er regio's vertegenwoordigd, evenals een mix van grote, middelgrote en kleine gemeenten. Ook zijn het UWV en de Werkplein Academie in de commissie vertegenwoordigd. De commissie is tevens een klankbord voor het programma Effectiviteit & Vakmanschap.

Hebt u interesse om deel te nemen aan de commissie Vakmanschap? Neem dan contact op met Gina Jongma.