Strategische Kennisontwikkeling

De roep om het werk van sociale diensten meer te onderbouwen met (wetenschappelijke) kennis wordt steeds luider. Er is kennis beschikbaar, maar sociale diensten passen het nog onvoldoende toe. Daarnaast missen we ook nog kennis. We weten nog te weinig over welke interventies daadwerkelijk werken, en welke niet. Wetenschappelijk onderzoek heeft soms weinig oog voor de vertaling in de praktijk. Dit geluid heeft onder andere geleid tot een kennisprogramma van het Ministerie van SZW, in samenwerking met Divosa en VNG. Het organiseren van onderzoeksvragen vanuit gemeenten is daarmee een voortdurende taak voor Divosa geworden.

Eén van de manieren om kennisontwikkeling een vaste plek te geven in het werk van Divosa, is de Commissie Strategische Kennisontwikkeling. Deze commissie heeft als doel om de kennisagenda van Divosa te ontwikkelen en te bewaken. Het gaat daarbij om het verzamelen van vragen die in de praktijk spelen, zodat onderzoek opgezet kan worden dat aansluit bij de behoeften van de praktijk. Daarnaast speelt de commissie een rol in het delen van bestaande kennis, zowel met elkaar als met de praktijk.

De uitvoering van de commissie

Zoals alle commissies van Divosa, geeft de Commissie Strategische Kennisontwikkeling gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Eén van de commissieleden vertegenwoordigt de commissie in het bestuur. De commissie komt ongeveer vijf à zes keer per jaar bijeen.