Intergemeentelijke Sociale Diensten

Het managen van een Intergemeentelijke Sociale Dienst is een vak apart. Managers van ISD'en hebben veel verschillende bestuurlijke opdrachtgevers, opereren regelmatig in verschillende arbeidsmarktregio's en met verschillende sw-bedrijven en moeten dus altijd meerdere bestuurlijke opdrachten en wensen bij elkaar brengen.

Binnen de commissie ISD staat deze bijzondere situatie regelmatig centraal. Het is een plek waar collega's kennis en ervaring uitwisselen over het managen van een ISD én over alle andere zaken rondom het werkveld van werk en inkomen (en ook steeds vaker zorg).

Mailinglijst

Vraagt u zich af hoe andere ISD-en of samenwerkingsverbanden iets hebben geregeld? Divosa zet uw vraag uit onder de leden van de commissie ISD. Afhankelijk van de vraag, zijn er altijd wel een paar voorbeelden te noemen of contactpersonen te vinden die meer kunnen vertellen over de aanpak in hun organisatie. In het verleden gingen de vragen bijvoorbeeld over formatievraagstukken, GR-regelingen en functiegebouwen.

Bijeenkomsten

In 2017 onderzoekt Divosa of het leuk en nuttig is om speciaal voor ISD-en een grotere bijeenkomst te organiseren. Daar kan het dan gaan over onderwerpen die eigen zijn aan ISD- en regionaal samenwerken. Verder zijn we flexibel: we organiseren iets als zich een thema aandient.