Integere en Veilige Dienstverlening

Divosa ziet de Arbowet als het handvat waarmee sociale diensten agressie kunnen bestrijden. Die biedt de wettelijke basis om de dienstverlening op te schorten en zo nodig te staken. Integriteit van de dienstverlening en veiligheid van medewerkers gaan voor alles.

Divosa maakt zich sterk voor een gezamenlijke aanpak van agressie in de keten van werk en inkomen. Vanwege de samenwoning van sociale diensten met het UWV Werkbedrijf op 35 Werkpleinen is afstemming met het UWV van belang.

Bovendien vormt Divosa samen met een vertegenwoordiging van medewerkers van verschillende leden een commissie waarin kennis en ervaring op het terrein van agressie en veiligheid wordt uitgewisseld.

Meer informatie over zie Integere en veilige dienstverlening.