Commissies

Het bestuur wordt geadviseerd door commissies. Deze leveren het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. De commissies zijn vertegenwoordigd in het bestuur. De commissies komen gemiddeld vijf tot zes keer per jaar bij elkaar.