Ruud van den Tillaar

adviseur algemeen bestuur

  • Directeur Kredietbank Limburg
  • Voorzitter commissie Vakmanschap
  • Voorzitter regio┬áZuid (Zeeland, Brabant en Limburg)
  • Voorzitter Raad van Advies van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK)