Erik Dannenberg

voorzitter

Divosa heeft Erik Dannenberg in de algemene ledenvergadering op 4 november 2016 gekozen tot nieuwe voorzitter. Per 1 januari 2017 is hij in deze functie gestart.

Erik Dannenberg (51) heeft ruime ervaring in het sociaal domein. Na zijn studie Maatschappelijk werk is hij actief geweest in de hulpverlening aan mensen die verslaafd waren, dakloos waren geraakt en aan gezinnen met meerdere ernstige problemen. Eerst in uitvoerende en al snel in leidinggevende rollen. Van maart 2005 tot maart 2014 was Dannenberg namens het CDA wethouder in de gemeente Zwolle met diverse portefeuilles in het sociale domein.

Daarnaast was Dannenberg voorzitter van de VNG-commissies ‘Gezondheid en Welzijn’ en ‘Transitie Jeugdzorg’. Als voorzitter van de VNG-delegatie onderhandelde hij met het Rijk over de nieuwe Wmo en Jeugdwet. Momenteel begeleidt hij als adviseur transformatieprocessen in het (speciaal) onderwijs, jeugdhulp, participatie, zorg en (beschermd) wonen.

Dannenberg is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij volgt René Paas op die in 2016 is benoemd tot Commissaris van de Koning in Groningen.

Contact

Voor afspraken met Erik Dannenberg kunt u contact opnemen met zijn secretaresse Soenita Kalpoe.