Bestuur

Het bestuur van Divosa bestaat uit betrokken leden die gezamenlijk het functioneren van de vereniging bewaken en daarnaast een actieve rol spelen bij de verschillende activiteiten die de vereniging ontwikkelt. Het bestuur wordt in ieder geval gevormd door een voorzitter, vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De overige leden vertegenwoordigen de verschillende regio’s, waarbij ook gekeken wordt naar een gelijke verdeling over grotere en kleinere gemeenten en samenwerkende gemeenten. Daarnaast spelen persoonlijke kwaliteiten en een evenredige verdeling van inhoudelijke kennis van het bredere sociaal domein een belangrijke rol.

De bestuursleden worden op voordracht van een vertrouwenscommissie door de algemene ledenvergadering gekozen. De vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester worden vanuit het bestuur benoemd. 

De algemeen bestuursvergaderingen worden ook bijgewoond door de directeur van het verenigingsbureau. Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar. Uit haar midden kiest ze een dagelijks bestuur, dat ongeveer acht keer per jaar bij elkaar komt.

Ronald van As

bestuurslid

Nardy Beckers

Nardy Beckers

penningmeester/ lid dagelijks bestuur

Theo Berben

Theo Berben

adviseur algemeen bestuur

Katja Boerrigter

Katja Boerrigter

bestuurslid

Ellen de Bruin

Ellen de Bruin

bestuurslid

Erik Dannenberg

Erik Dannenberg

voorzitter

Gertru Diender

Gertru Diender

bestuurslid

Dineke Ten Hoor Boer

Dineke Ten Hoorn Boer

bestuurslid

Kitty de Laat

Kitty de Laat

bestuurslid

Marion van Limpt

Marion van Limpt

bestuurslid

David van Maanen

David van Maanen

bestuurslid/lid dagelijks bestuur

Thelma van Petersen

bestuurslid

Leida Rasing

Leida Rasing

vicevoorzitter / lid dagelijks bestuur

Edwin van Staveren

Edwin van Staveren

bestuurslid

Ruud van den Tillaar

Ruud van den Tillaar

adviseur algemeen bestuur

Klaas van der Wal

bestuurslid