Vluchtelingen aan het werk

In 2015 en 2016 kwamen grote groepen vluchtelingen naar Nederland. Inmiddels vallen de meeste van hen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Gemeenten zetten er vol op in om hen mee te laten doen in de samenleving. Het liefst met werk of opleiding. Divosa ondersteunt gemeenten hierbij met het project Screening en matching vergunninghouders.


Inhoudsopgave


Actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

Een jaar Screening en matching

In december 2017 bestond het project Screening en matching een jaar. Divosa verzamelde de successen in een publicatie: Bruggenbouwers met passie (Divosa, december 2017 | pdf, 658 kB) 

Pamflet ‘Geef de regie op inburgering aan gemeenten’

Onderwijsinstellingen, vluchtelingenorganisaties en gemeenten luiden de noodklok over de tegenvallende resultaten van het inburgeringsbeleid en pleiten voor maatregelen. Zij hebben een pamflet opgesteld waarin ze de nieuwe regeringscoalitie oproepen om gemeenten een regierol te geven bij de begeleiding van inburgeraars. Ook willen zij dat inburgeraars meer mogelijkheden krijgen om scholing en werk te combineren, zodat de kansen op (duurzame) deelname aan de arbeidsmarkt toenemen. Zij stelden daarover – in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Divosa - een pamflet op: 'Geef regie op inburgering aan gemeenten' (Divosa, VNG en anderen, maart 2017 | pdf, 637 kB)

In december 2017 stuurde Divosa, VNG en de G32 nogmaals een brief over dit onderwerp aan de Tweede Kamer: Brief aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over inburgering en integratie (Divosa, VNG en G32, december 2017 | pdf, 243 kB)

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Divosa vindt het belangrijk dat nieuwkomers in Nederland een goede start kunnen maken zodat zij snel volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Gemeenten spelen hierin volgens Divosa een cruciale rol en daarom zouden juist zij de regie moeten krijgen bij de begeleiding van vluchtelingen. Dit is bovendien in lijn met de decentralisaties van andere taken in het sociaal domein. Gemeenten kunnen vluchtelingen geïntegreerde maatwerktrajecten aanbieden samen met taalinstituten, onderwijsinstellingen, aanbieders van duale trajecten, werkgevers, vluchtelingenorganisaties en natuurlijk vluchtelingen zelf.

Wat doet Divosa?

Het is voor vluchtelingen niet gemakkelijk om werk te vinden in Nederland. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) luidde eind 2015 hierover de noodklok. In de Policy Brief ‘Geen tijd te verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten (WRR, december 2015) gaf de raad heldere aanbevelingen om de zwakke positie van vluchtelingen te verbeteren. Het Rijk richtte met samenwerkingspartners hierop de Taskforce werk en integratie van Vluchtelingen op. Uit deze Taskforce ontstond vervolgens het project Screening en matching vergunninghouders. Doel: betere integratie en participatie van vluchtelingen via werk en/of scholing. Divosa leidt het tijdelijke project dat wordt uitgevoerd door 35 regiocoördinatoren. Aan het einde van 2019 moeten de opgebouwde kennis, ervaringen en werkwijzen onderdeel zijn van reguliere processen.

Lees verder: Screening en matching vergunninghouders

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


Feiten en cijfers

Onderzoek

Factsheets

Naar inhoudsopgave


Hulpmiddelen

Handreikingen

Websites

  • Werkwijzervluchtelingen 
    Informatie over (arbeids)participatie van vluchtelingen in Nederland. Hier vind je informatie over wetgeving, beleid, ondersteuningsmogelijkheden en best practices op het gebied van vluchtelingen en (vrijwilligers)werk, inburgering en onderwijs.

Naar inhoudsopgave


Verder lezen

Publicaties

Naar inhoudsopgave