Vakmanschap op de kaart

Om burgers zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken gemeenten continu aan hun eigen professionaliteit en effectiviteit. Dat vraagt vakmanschap; kennis over wat werkt, wanneer en voor wie. Inspirerende initiatieven en activiteiten van gemeenten binnen het sociaal domein zet Divosa op de kaart.

Vakmanschap in gemeenten kan van alles betekenen. Bijvoorbeeld dat klantmanagers in de spreekkamer 'Mijn Werkblad' gebruiken of hebben meegedaan aan trainingen over gespreksvoering. Of leidinggevenden die een leergang over gedragsverandering hebben gevolgd. Of gemeenten die met subsidie onderzoek doen naar de effectiviteit van re-integratie. Meer dan 300 gemeenten staan inmiddels op de kaart.