Vakmanschap

Divosa vindt het belangrijk dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Evidence-based werken gaat het beste in een context van de lerende praktijk.

Divosa wil professionals hierin versterken en stimuleert methodisch werken via het programma Vakmanschap. Zo maakt Divosa hulpmiddelen (werkbladen en werkwijzers) en organiseert ze trainingen en bijeenkomsten. Divosa werkt nauw samen met de Beroepsvereniging voor Klantmanagers.


inhoudsopgave


Actueel

Wat doen gemeenten?

Meer dan 300 gemeenten werken op hun eigen manier aan vakmanschap en een lerende praktijk. Dat is 9 op de 10 gemeenten. Divosa brengt deze initiatieven en verhalen letterlijk in kaart.

Werken aan vakmanschap betekent bijvoorbeeld dat gemeenten hun prestaties meten en vergelijken met de Divosa Benchmark. Of klantmanagers die in de spreekkamer 'Mijn Werkblad' gebruiken of hebben meegedaan aan een training Gespreksvoering. Of gemeenten die met subsidie onderzoek doen naar de effectiviteit van hun re-integratie.

Wat doet jouw gemeente? Bekijk het hier

Nieuwsbrief

Wil jij weten hoe gemeenten werken aan hun vakmanschap? Meld je aan voor de nieuwsbrief Vakmanschap en ontvang 2-wekelijks het belangrijkste nieuws rond vakmanschap en de lerende praktijk in het sociaal domein.

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Divosa streeft naar een professioneel functionerend sociaal domein dat door de politiek en de samenleving wordt erkend. Daarvoor is het noodzakelijk dat gemeenten gezamenlijk evidence-based werken en willen leren van elkaar. Hiervoor is het nodig dat professionals ruimte krijgen en nemen om onderbouwde keuzes te maken en daarop te reflecteren. Dit vraagt iets van iedereen in de organisatie, ook van de leidinggevende die hierop stuurt.

Wat doet Divosa?

Programma Vakmanschap

Sinds 2012 stimuleert Divosa gemeenten actief via het programma Vakmanschap om effectief en onderbouwd te werken. In de laatste jaren ligt daarbij de nadruk steeds meer op de lerende praktijk. Divosa ontwikkelt samen met professionals hulpmiddelen voor de uitvoerende praktijk. Ook organiseren we bijeenkomsten en trainingen waarmee professionals hun vakmanschap verder ontwikkelen. Divosa werkt samen met onder andere de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK). Het programma wordt deels gefinancierd door het ministerie van SZW.

Programma Vakkundig aan het werk

Daarnaast stimuleert Divosa wetenschappelijk en praktijkonderzoek om de effectiviteit van gemeenten te vergroten. Daarom zet Divosa zich ervoor in dat theorie wordt vertaald naar praktisch toepasbare kennis. Dit gebeurt onder meer in het programma Vakkundig aan het werk.

Naar inhoudsopgave


Hulpmiddelen

Werkwijzers

Werkwijzers zijn helder geschreven handleidingen voor professionals in het sociaal domein, gericht op de praktijk. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en ervaringen van professionals. Wil jij je kennis opfrissen en nieuwe ideeën opdoen voor in de spreekkamer? Doe je voordeel met de volgende werkwijzers.

Re-integratie

Speciale doelgroepen

Gespreksvoering

Werken door zelfstandigen / Bbz

Naleving en handhaving

Handreiking Naleving Arbeidsverplichtingen (VNG en Stimulansz, juli 2017 | pdf, 457 kB)

Werkbladen

Werkbladen helpen uitvoerende professionals en klanten hun gesprekken en plannen te structureren. Ze kunnen kosteloos worden besteld.

Voor de klant

 • Mijn Werkblad
  Helpt de klant bij het uitstippelen van een eigen plan, bijvoorbeeld op weg naar werk. Geeft aanknopingspunten voor het gesprek bij het verkennen, bespreken en bedenken hoe je verder kunt komen. 
 • Werkblad Van wil naar weg
  Helpt de klant bij het maken van een toekomstplan en te ontdekken wat hij eigenlijk wil. De professional heeft een coachende rol.
 • Werkblad Een (parttime) onderneming?
  Helpt de klant met het maken van een plan voor een parttime onderneming.

Voor de professional

 • Voorbereidingsblad klantgesprek
  Helpt bij het voorbereiden van gesprekken met klanten volgens het methodisch werken, zodat er zo’n effectief mogelijk gesprek plaats kan vinden.
 • Evaluatieblad klantgesprek
  Helpt om het gesprek met een klant met een psychische aandoening of lichte verstandelijke beperking te evalueren en helpt bij het zoeken naar oorzaken van moeilijkheden.
 • Draaischijf met het SLIM-model
  Helpt antwoord te vinden op de vraag: welke interventie past bij deze klant?

Voor het hele team (uitvoerend of beleid)

 • Werkblad 'Jouw onderzoeksvraag, ANDERS uitgewerkt' 
  Helpt bij het opstellen van een realiseerbare en relevante onderzoeksvraag voor jouw gemeente.
 • De Aanplakker 
  Helpt professionals bij het vinden van antwoorden op elkaars praktijkvragen. 
 • Teamschouw
  Helpt een team van professionals op zoek te gaan naar antwoorden op praktijkvraagstukken bij een ander team (binnen of buiten de organisatie). Teamschouw maakt werkbezoeken effectief.

Trainingen & opleidingen

Divosa organiseert trainingen en opleidingen voor professionals en leidinggevenden, zowel via open inschrijving (met een vaste startdatum) als incompany. Bekijk één van de onderstaande trainingen of ga naar het volledige overzicht bij Training & Opleiding.

Organisatieondersteuning

Naar inhoudsopgave


Verder lezen & kijken

Websites

Screenshot Trots op je vak

 • Trots op je vak
  Gemeenten die een bijzondere aanpak in het sociaal domein hebben of op een unieke manier aan hun vakmanschap werken, vertellen daarover in Trots op je vak. Dit online magazine biedt interviews met professionals, leidinggevenden en onderzoekers. De verhalen laten zien hoe het vakmanschap binnen het sociaal domein zich ontwikkelt. Trots op je vak heeft 4 edities per jaar.

Documentaires

 • Documentaire 'De Tegenprestatie' (NPO, 16 oktober 2015)
  Er wordt van burgers steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid gevraagd. Een bijstandsuitkering is niet zomaar een recht, maar een voorziening waarvoor je iets terug moet doen.
 • Documentaire 'De rekening van Catelijne' (NPO, 29 november 2012)
  Catelijne, een bijstandsmoeder uit Amsterdam-Noord, heeft vijf kinderen en dertigduizend euro schuld.
 • Documentaire 'Sta me bij' (NPO, 28 april 2011)
  Medewerkers van de Sociale Dienst in Zutphen staan cliënten met raad en daad bij. We zijn getuige van de confrontatie tussen de ervaren en betrokken consulenten enerzijds en hun cliënten anderzijds.

Verslagen van Divosa-bijeenkomsten

Naar inhoudsopgave