Scan en verbeter je proces rond parttime werk

Parttime werk in de bijstand biedt veel voordelen: de stap naar volledige uitstroom wordt kleiner en de uitkeringsprijs wordt lager. En klanten doen werkervaring op. Tegelijkertijd ervaren klanten financiële en administratieve drempels. Wat kun je als gemeente in je processen veranderen om parttime werk voor bijstandsgerechtigden toegankelijker en prettiger te maken? Wat kun je daarbij leren van andere gemeenten? In drie dagen wordt jouw gemeente gescand en ondersteund bij het opzetten van een verbeterplan.

Wat gaan we doen?

Een expert komt langs bij jouw gemeente en scannen het proces rond parttime werk. Alle activiteiten en (backoffice)processen rond parttime werk en inkomstenverrekening worden in kaart gebracht. Ook kijkt de expert naar de effecten op klanten. De resultaten worden vergeleken met andere gemeenten om goede en verbeterpunten te ontdekken.

Na de scan wordt er voor jouw gemeente een plan van aanpak opgesteld om (administratieve) drempels voor parttime werk in de bijstand weg te nemen en klanten zoveel mogelijk stabiliteit en zekerheid te bieden. Met dit plan kun je direct aan de slag (als je al niet bent begonnen).

Programma

Dit traject bestaat uit drie dagen en is als volgt opgebouwd:

Programma

Dag 1: Scan van de processen

  • Gesprek met accountmanagers en/of klantmanagers over activiteiten rond parttime werk in de bijstand
  • Gesprek met afdelingshoofd en/of senior backoffice over werkwijze inkomstenverrekening
  • Observatie uitvoering inkomstenverrekening
  • Intervisiegesprek aan de hand van praktijkcasussen (minimaal 2-4 deelnemers)

Dag 2: Plan van aanpak en aan de slag

Met de gespreksdeelnemers van dag 1 bespreken we de uitkomsten van de scan en bedenken we samen verbeteringen voor het werkproces. Ook gaan beleid en uitvoering in op wat er goed gaat in het uitvoeringsproces: hoe kan die sterke kant worden ingezet om het proces nog beter te laten verlopen? En welke aanpassingen zijn er verder mogelijk?

Vervolgens maken we de slag naar de praktijk. Welke keuzes wil je maken, hoe geef je die vorm en wat betekent dat voor de uitvoering? Met de uitkomsten van de scan maken we een plan van aanpak met toepasbare en heldere afspraken. En daar kun je meteen mee aan de slag.

Dag 3: Terugkomsessie

Zo'n twee maanden na dag 2 komen we bij elkaar om de voortgang en implementatie van het plan van aanpak te bespreken. Wat is er bereikt en wat niet? Wat gaat er goed en wat niet? Wat is er nodig om alle doelen te bereiken?

Herkenbaar?

Salarisafhandelingen van de werkgever lopen vaak niet synchroon met de data van uitkeringsbetaling en de momenten waarop salarisinformatie bij de gemeente aangeleverd moet worden. Dit kan resulteren in het blokkeren van de uitkering of het ontstaan van vorderingen. Voor klanten is lang niet altijd duidelijk hoe de aanvullende uitkering wordt vastgesteld en welke onderdelen van hun loon wel en niet worden verrekend.

Kunnen deze situaties ook in jouw gemeente voorkomen? 

Jocelyn werkt via een uitzendbureau. Elke week levert ze urenbriefjes in, waarna ze per week betaald krijgt. Daar gaat nog wel eens iets in mis, vertelt ze. Soms krijgt ze van haar werkgever achteraf nog nabetalingen over de voorgaande periodes, die dan alsnog opgegeven en verrekend moeten worden. Dat geeft veel onrust. Ze is er trots op dat ze werkt, maar de financiële onrust maakt het moeilijk.

Elsa werkt in de catering in wisselende uren. Ze ontvangt haar loon en loonstrook op de dag voor ze haar huur moet betalen. De ene maand is haar loon net hoog genoeg om de huur te kunnen betalen, de andere maand lukt dit niet. Ze moet dan wachten tot de gemeente de aanvullende uitkering heeft vastgesteld en uitbetaald. Dit duurt soms een paar dagen, en soms een week. Dat leidt tot veel financiële onrust.

In dit driedaagse traject gaan we op zoek naar oplossingen.

Praktisch

Dit traject wordt incompany aangeboden. De experts stellen in overleg met de gemeente de data vast. Neem voor meer informatie en de kosten contact op met Gina Jongma of vul het formulier in.

Door wie?

Dit traject is ontwikkeld door Martine van Ommeren en Suzanne de Visser van Optimalistic Social Development. Martine en Suzanne hebben uitgebreide ervaring met (implementatie van) projecten om uitstroom naar flexibel werk en deeltijdwerk te vergroten en hebben daarbij met tientallen gemeenten samengewerkt. Daarnaast hebben zij gedegen kennis van inkomstenverrekening bij gemeenten. In 2018 schreven zij de werkwijzer Verrekenen parttime inkomsten.