Incompany-basistraining Psychische aandoeningen en LVB

Uit onderzoek blijkt dat betaald werk psychische gezondheid en herstel bevordert. Maar toeleiding naar werk (of participatie) van mensen met een psychische aandoening vraagt andere kennis en vaardigheden van klantmanagers. Hoe herken je de verschillende aandoeningen? Hoe ga je ermee om? Wat kun je wel en niet verwachten? Hoe zit de hulpverlening in elkaar en hoe werkt de samenwerking?

Daarover gaat de driedaagse basistraining Psychische aandoeningen en LVB die je incompany kunt volgen. Met de lessen uit de training kun je meteen aan de slag in je spreekkamer.

Wat ga je leren?

  • Wat zijn de kenmerken van de verschillende psychische aandoeningen (bijv. angst, depressie, autisme spectrum stoornis, etc.)?
  • Hoe herken ik lichte verstandelijke beperkingen (LVB) en psychische aandoeningen? Welke signalen zijn belangrijk?
  • Wat is een stigma en hoe kun je dat verminderen?
  • Een compleet beeld van de klant krijgen door hem te plaatsen in het ICF model (het in kaart brengen van iemands functioneren en de invloed van aandoeningen en omgevingsfactoren hierop).
  • Hoe kan ik het beste omgaan met de meest voorkomende psychische aandoeningen en LVB?
  • Wat betekent het voor werk? Wat zijn belangrijke uitgangspunten hierbij en hoe pas ik die toe?
  • Hoe pas ik de basishouding en -vaardigheden toe in gesprekken?

Programma

Dag 1: theorie

Dagdeel Onderdeel
Ochtend Stigma en zelf-stigma
  Een compleet beeld van een klant krijgen: introductie van ICF-schema
  LVB: IQ en aanpassingsvermogen
Middag Meest voorkomende psychische aandoeningen (angst, depressie, borderline, autisme spectrum stoornis, psychose en ADHD)
  Introductie basishouding

Dag 2: Casuïstiek

Dagdeel Onderdeel
Ochtend Werken met de basishouding (empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en echtheid)
  Belangrijkste gespreksvaardigheden
  Omgaan met valkuilen (o.a. peptalk, reparatiereflex)
Middag Werken met de signalenkaart
  Toepassen van het ICF-schema
  Voorbereiding van praktijk op dag 3

Voor wie?

De training is bedoeld voor klantmanagers en andere uitvoerende professionals in het sociaal domein die mensen met psychische aandoeningen en/of lichte verstandelijke beperkingen begeleiden. Je doet essentiële kennis op over psychische aandoeningen en LVB, die een stevige basis biedt om je klanten te begeleiden. Wil je meer leren over specifieke specifieke psychische aandoeningen, dan kun je ook de incompany-verdiepingstraining volgen.

Materiaal

De theorie voor de eerste en de tweede dag wordt in de werkwijzer Psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperkingen (met bijbehorende kenniswijzer en online training) behandeld, waarmee je je kunt voorbereiden. Het is ook mogelijk om casussen in te brengen die tijdens de training behandeld zullen worden.

Trainer

Arjan van Dam is psycholoog en trainer bij zijn eigen bedrijf Fidare. Hij heeft ruime ervaring in de re-integratie en ontwikkelde voor Divosa de Werkwijzer Gespreksvoering en de Werkwijzer Psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperkingen, inclusief de bijbehorende online trainingen. Ook schreef hij het boek ‘De kunst van het falen’ en is hij online coach voor Psychologie Magazine.

Kosten en praktische informatie

Deze training wordt incompany aangeboden. De trainer stelt in overleg met de gemeente de data van de trainingsdag vast. Het maximale aantal deelnemers per training is 10. Er wordt een vaste totaalprijs in rekening gebracht. De gemeente zorgt voor de locatie en verdere benodigde faciliteiten. Voor verdere inlichtingen kun je contact opnemen met Gina Jongma of het formulier invullen. Dan neemt Divosa contact op.

Training bij Divosa

Is de incompany-training geen optie voor je organisatie of wil je graag leren van vakgenoten uit andere gemeenten, dan kun je dezelfde training ook bij Divosa volgen. Divosa biedt de training meerdere keren per jaar aan. Kijk hiervoor in het overzicht van bijeenkomsten.