Screening en matching vergunninghouders

Divosa heeft met het project Screening en matching vergunninghouders een landelijk dekkend netwerk van regiocoördinatoren opgezet. Deze 35 sleutelfiguren zetten zich in voor een snellere integratie en participatie van vergunninghouders via scholing en of werk.

Dit netwerk fungeert op de schaal van de arbeidsmarktregio’s én staat in verbinding met een landelijk netwerk van relevante partners. Hierdoor kunnen de regiocoördinatoren snel schakelen met landelijke en bovenregionale initiatieven én kan lokaal maatwerk worden geleverd.

De regiocoördinatoren functioneren als spin in het web, leggen verbindingen, brengen partijen bij elkaar, brengen en halen kennis, delen ervaringen, leggen knelpunten daar neer waar ze opgelost kunnen worden, stimuleren en jagen versnelling aan.


Inhoudsopgave


Actueel

Belangrijkste resultaten

De WRR gaf in haar Policy Brief ‘Geen tijd te verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’ (WRR, december 2015) duidelijke aanbevelingen om de zwakke positie van vluchtelingen te verbeteren. Divosa is met het project Screening en matching  vergunninghouders met de vijf belangrijkste aanbevelingen aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten:

  • De rol van gemeenten is versterkt: gemeenten nemen steeds eerder en vaker regie.
  • Het opleidings- en arbeidsverleden van mensen wordt al in de azc’s in kaart gebracht.
  • Er ontstaan parallelle aanpakken: het leren van de taal, het volgen van een opleiding en vinden van werk gaan steeds vaker hand in hand.
  • Er wordt al in een vroeg stadium aandacht besteed aan diplomawaardering en mensen worden gestimuleerd om een Nederlands diploma te halen.
  • Vergunninghouders worden waar mogelijk ‘kansrijk gekoppeld’, dat betekent dat iemand daar wordt geplaatst waar hij ook echt kans op werk heeft (‘de havenarbeider in Rotterdam’).

Naar inhoudsopgave


Activiteiten

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


Regio's

Regiocoördinatoren

Divosa voert het project Screening en matching vergunninghouders uit met 35 regiocoördinatoren. De regiocoördinatoren werken onafhankelijk en zijn goed ingebed in gemeentelijke structuren. Ze werken vanuit de arbeidsmarktregio's en hebben stevige netwerken binnen werk en participatie.

Wat doen de regiocoördinatoren?

Achterhoek

Amersfoort

Drechtsteden

Drenthe

Flevoland

Food Valley

Friesland

Gooi- en Vechtstreek

Gorinchem

Groningen

Groot Amsterdam

Haaglanden

Hart van Brabant

Helmond-De Peel

Holland Rijnland

Midden-Gelderland

Midden-Holland

Midden-Limburg

Midden-Utrecht

Noord-Holland Noord

Noord-Limburg

Noordoost-Brabant

Rijk van Nijmegen

Rijnmond

Rivierenland

Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe

Twente

Zaanstreek-Waterland

Zeeland

Zuid-Holland Centraal

Zuid-Kennermerland

Zuid-Limburg

Zuidoost-Brabant

Zwolle

Naar inhoudsopgave


Verder lezen

Publicaties

Naar inhoudsopgave