Parttime en flexibel werk in de bijstand

Klanten die parttime of flexibel werken zijn actief, doen werkervaring op en verlagen de uitkeringslasten van sociale diensten. Bovendien is de uitzendsector in 2015 de banenmotor van Nederland. Daarom is het belangrijk voor sociale diensten om hierop te sturen.

Voor mensen met een bijstandsuitkering zitten de kansen bij parttime en flexibel werk. 9% van de mensen met een bijstandsuitkering heeft parttime werk naast de uitkering. 40% van de uitstroom uit de bijstand gaat aan de slag via een uitzendbureau. In 2015 is de uitzendsector de banenmotor van Nederland. Inmiddels bestaat 25% van de werkgelegenheid uit flexibel werk (zzp, tijdelijk, oproep).

Sociale diensten die inzetten op parttime en flexibel werk besparen op hun uitkeringslasten en stimuleren participatie. Dit geldt ook voor parttime ondernemerschap, waarbij bijstandsgerechtigden enkele uren per week als zzp’er mogen werken of een kleine onderneming mogen starten. Onderzoek van RadarAdvies en Divosa (juni 2015) wijst uit dat parttime ondernemerschap bij drie gemeenten een uitstroom van 25% oplevert.

Tegelijkertijd zitten er ook lastige kanten aan parttime werk en ondernemerschap. Denk aan de administratieve lasten die het verreken van inkomsten oplevert. Bovendien kunnen bijstandsgerechtigden soms huiverig zijn. Worden de inkomsten juist verrekend? En worden ze na een tijdelijke baan opnieuw geconfronteerd met een zoekperiode van vier werken?

In haar kamerbrief van eind 2014 pleit staatssecretaris Klijnsma voor inzet op parttime en flexibel werk in de bijstand en zet zij ervaren knelpunten op een rij. Een aantal zijn door gemeenten zelf op te lossen. Zo staat er in dat er geen wettelijke beperking is voor de invulling van een verkorte aanvraagprocedure voor een klant die al eerder een uitkering heeft gehad. Ook mag de zoekperiode voor jongeren onder de 27 ingaan als de jongere nog inkomsten krijgt uit werk. Voor een aantal andere ervaren knelpunten, probeert het ministerie een oplossing te vinden. In 2015 onderzoekt het ministerie van SZW of ook de duur van de inkomstenvrijlating in 2016 geflexibiliseerd kan worden: van zes aaneengesloten maanden naar zes losse maanden.

Belangrijkste documenten

Drieluik in Sprank over parttime werk in de bijstand

Wat vindt Divosa?

De realiteit in 2015 is dat bijstandsgerechtigden niet in een vaste baan terechtkomen. Het overgrote deel stroomt uit via uitzendwerk dat een tijdelijk karakter heeft. En dus moeten sociale diensten daar op inspelen. Divosa vindt dat elk uur dat een uitkeringsgerechtigde werkt is meegenomen.

Sociale diensten kunnen ervoor zorgen dat de dienstverlening voor bijstandsgerechtigden die parttime of tijdelijk werken goed geregeld is. Divosa raadt aan om te beginnen bij het evalueren van de eigen dienstverlening. Stel de vraag hoe klantvriendelijk die is voor de flex-uitkeringsgerechtigde die graag wil werken. Geef ook aandacht aan de relatie met uitzendbureaus en de manier waarop de sociale dienst de uitstroom naar flexibel werk stimuleert en faciliteert. Soms zijn gemeenten zelf de blokkade. Vergelijk ook de eigen dienstverlening met die van andere gemeenten om daarvan te leren. Gemeente Rotterdam heeft dit al gedaan en vergeleek verschillende modellen voor de administratie van inkomstenverrekening. De gemeente werkt nu met een succesvol model waarin de klant nauw betrokken wordt.

Wat doet Divosa?

  • Incompanytraining: scan en verbeter je proces rond parttime werk
    Parttime werk in de bijstand biedt veel voordelen: de stap naar volledige uitstroom wordt kleiner en de uitkeringsprijs wordt lager. En klanten doen werkervaring op. Tegelijkertijd ervaren klanten financiële en administratieve drempels. Wat kun je als gemeente in je processen veranderen om parttime werk voor bijstandsgerechtigden toegankelijker en prettiger te maken? Wat kun je daarbij leren van andere gemeenten? In drie dagen wordt jouw gemeente gescand en ondersteund bij het opzetten van een verbeterplan.
  • Divosa verspreidt via haar website en magazine Sprank kennis, informatie en goede voorbeelden.
  • Met de Divosa Benchmark kunnen gemeenten die willen sturen op de inzet van parttime werk, volgen hoeveel mensen parttime werken en wat dat maandelijks oplevert en die gegevens vergelijken met andere gemeenten.
  • Divosa organiseert bijeenkomsten waarin gemeenten ervaringen kunnen delen en best practices centraal staan. Bijvoorbeeld Hoe stimuleert u parttime werk? op 23 januari 2015.

Gerelateerde onderwerpen Divosa

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.