Eerste Hulp bij Onderzoek

Wetenschap is belangrijk, maar het valt nog niet mee om als gemeente zelf onderzoek te (laten) doen. Nadenken over en het doen van onderzoek doen in de eigen gemeente roept veel vragen op: hoe maak ik van mijn praktijkvraag een onderzoekbare vraag? Waar zijn de juiste wetenschappers voor mijn vraag? Wat betekent het doen van onderzoek voor de medewerkers? Wat moeten we met de uitkomsten? Divosa helpt gemeenten die bezig (willen) zijn met wetenschap en ondersteuning nodig hebben bij de uitwerking daarvan: Eerste Hulp Bij Onderzoek.

Wat kan EHBO voor jou betekenen?

Divosa heeft kennis van het doen van onderzoek en heeft een groot netwerk van deskundigen. Daarmee kan Divosa gemeenten op weg helpen naar de juiste institituten. Verder is Divosa nauw betrokken bij het kennisprogramma Vakkundig aan het werk, waarin praktijkvragen worden vertaald naar wetenschappelijk onderzoek. Ook kent Divosa gemeenten met veel onderzoekservaring en kan ze inspelen op vragen van gemeenten door het organiseren van bijeenkomsten. Op die manier kunnen gemeenten leren door samen ervaringen uit te wisselen.

Wanneer en hoe schakel ik EHBO in?

Werk je binnen het sociaal domein bij een gemeente en heb je een of meerdere vragen rondom het (laten) doen van onderzoek? Dan kan EHBO je ondersteunen met antwoorden op vragen, advies en een netwerk van onderzoekende gemeenten en onderzoekers. Neem contact met Milou Haggenburg-Mohammed op voor meer informatie of het plannen van een afspraak of vul het formulier in. Er zijn geen kosten verbonden aan EHBO.

Waarom EHBO en waarom onderzoek?

Wetenschap speelt een steeds grotere rol in de gemeentelijke hulp- en dienstverlening. In november 2015 is het kennisprogramma Vakkundig aan het werk van start gegaan. Voor vier jaar heeft het ministerie van SZW 10 miljoen beschikbaar gesteld om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk rondom werk, inkomen en participatie. Los van het kennisprogramma begint de vraag om een wetenschappelijke onderbouwing van gemeentelijke praktijk toe te nemen. Daarom wordt verwacht dat steeds meer onderzoeken geïniteerd worden, ook die mogelijk buiten het kennisprogramma vallen. Daarom hebben gemeenten behoefte aan een partij die mee kan denken, zonder daar een bepaald belang bij te hebben.

Wat is EHBO niet?

Eerste Hulp Bij Onderzoek is nadrukkelijk gericht op ondersteuning; gemeenten moeten uiteindelijk zelf hun onderzoeksvragen bedenken, de contacten met wetenschappers leggen, de aanvraag schrijven en het onderzoek uitvoeren. EHBO kan hierin ondersteunen, maar zal deze onderdelen niet zelf op zich nemen. Ook is EHBO niet verantwoordelijk voor het al dan niet accepteren van subsidieaanvragen en de voortgang van lopende onderzoeken. 

Publicaties