Kennis & onderzoek

In en naar het sociaal domein wordt heel veel onderzoek gedaan. Dat levert kennis op waarmee gemeenten hun dienstverlening kunnen verbeteren. Divosa vindt het belangrijk dat kennis uit onderzoek wordt vertaald naar de praktijk én dat de kennis beschikbaar is voor gemeenten. Daar maakt Divosa zich hard voor via bijvoorbeeld het programma Vakkundig aan het werk.


Inhoudsopgave


actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

Stand van zaken Vakkundig aan het werk

​Divosa werkt samen met VNG, UWV en de ministeries van SZW en VWS aan het kennisprogramma 'Vakkundig aan het werk' (2015 - 2022). Gemeenten kunnen samen met onderzoeksinstellingen gesubsidieerd onderzoek doen naar hun effectiviteit in het sociaal domein.

  • Voor de vierde subsidieronde van Vakkundig aan het werk zijn 7 gemeenten uitgenodigd om een onderzoeksplan in te dienen voor onderzoek naar hun praktijk van Werk & Inkomen.
  • In 2018 zijn er 14 onderzoeksprojecten in de derde subsidieronde gehonoreerd. 
  • Lees meer over alle projecten van Vakkundig aan het werk per thema.
  • Op 13 juli 2017 zijn 12 onderzoeksprojecten in de tweede subsidieronde gehonoreerd. Eind 2018 worden de eerste resultaten verwacht.

Nieuwsbrief

Wil jij weten hoe gemeenten evidence-based werken en welke onderzoeken er voor het sociaal domein worden gepubliceerd? Meld je aan voor de nieuwsbrief Vakmanschap en ontvang 2-wekelijks het belangrijkste nieuws rond vakmanschap en de lerende praktijk in het sociaal domein.

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Divosa vindt het belangrijk dat gemeenten hun eigen praktijk (blijven) onderzoeken, zodat zij hun dienstverlening steeds kunnen verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek kan hier ook een bijdrage aan leveren. Wel vindt Divosa het belangrijk dat theoretische kennis omgezet wordt naar praktisch toepasbare kennis. En dat deze kennis toegankelijk is voor gemeenten.

Wat doet Divosa?

Vakkundig aan het werk

Divosa werkt samen met VNG, UWV en de ministeries van SZW en VWS aan het meerjarige kennisprogramma 'Vakkundig aan het werk'. Het doel hiervan is: het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, waar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van kan profiteren, voor uiteindelijk een effectievere dienstverlening aan de burger. Vakkundig aan het werk richt zich op re-integratie, integrale samenwerking binnen het sociaal domein, een verdere professionalisering door methodisch werken, armoede en schuldhulpverlening.

Het ministerie van SZW heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek. Gemeenten, kennisinstellingen en andere betrokken partijen kunnen, gericht op deze terreinen, gezamenlijk voorstellen voor onderzoeksprojecten indienen. Het programma wordt uitgevoerd door ZonMw en loopt van 2015 tot 2022.

Lees meer over Vakkundig aan het werk op: www.zonmw.nl

Divosa Benchmark

De Divosa Benchmark is het instrument waarmee meer dan 200 gemeenten hun prestaties op gebied van Werk & Inkomen en Armoede & Schulden meten en vergelijken. Hoe presteert je gemeente op gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmark geeft actuele cijfers van je uitvoering én helpt je die te duiden. 

Meer informatie vind je op: www.divosa-benchmark.nl

Eerste Hulp Bij Onderzoek (EHBO)

Wetenschap is belangrijk, maar het valt nog niet mee om als gemeente zelf onderzoek te (laten) doen. Nadenken over en het doen van onderzoek doen in de eigen gemeente roept veel vragen op: hoe maak ik van mijn praktijkvraag een onderzoekbare vraag? Waar zijn de juiste wetenschappers voor mijn vraag? Wat betekent het doen van onderzoek voor de medewerkers? Wat moeten we met de uitkomsten? Divosa helpt gemeenten die bezig (willen) zijn met wetenschap en ondersteuning nodig hebben bij de uitwerking daarvan: Eerste Hulp Bij Onderzoek.

Lees meer over Eerste Hulp Bij Onderzoek

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


vakkundig aan het werk

Projecten

Vakkundig aan het werk loopt sinds 2015. Benieuwd naar de onderzoeksprojecten die gemeenten hebben aangepakt? Lees de interviews:

Lees meer over alle projecten van Vakkundig aan het werk per thema.

Publicaties

Naar inhoudsopgave


Hulpmiddelen

Werkbladen

Naar inhoudsopgave


verder lezen

Publicaties

Websites

Naar inhoudsopgave