Internationale samenwerking

Buiten onze grenzen vinden interessante en leerzame ontwikkelingen plaats. En ‘het buitenland’ kijkt ook naar onze sociale zekerheid. Bovendien wordt steeds vaker nagedacht over werken over de grenzen met Duitsland en Vlaanderen. Kijken we wel naar wat er om ons heen gebeurt en venten we ons succes voldoende uit? Het kan beter; Divosa kan helpen.

Wereldwijd spelen op het vlak van de sociale zekerheid dezelfde vraagstukken zoals crisis en werkloosheid; arbeidsmarktbeleid; integrale dienstverlening; participatie; armoede; opvang van asielzoekers en inburgering. De aanpak van die thema’s verschilt en de context vaak ook. Maar de kern van de vraagstukken is: 'hoe kunnen mensen weer mee doen?' Het liefst met een betaalde baan, maar in uiterste instantie door mensen het gevoel te geven dat ze er weer bij horen.


Inhoudsopgave


Actueel

Naar inhoudsopgave


DIVOSA

Wat vindt Divosa?

Nederland kan veel leren van activiteiten buiten onze grenzen. En dat gebeurt ook. Maar Nederland is ook interessant voor anderen. Divosa kent mensen en organisaties in en buiten Europa en wil dat netwerk graag uitbreiden met bestaande contacten van zijn leden. Waarom? Om andere leden daarvan laten profiteren. Divosa kan concrete verzoeken van leden ook koppelen aan mogelijke antwoorden in het buitenland. Kern van het werk blijft schakelen en verbinden. Dat kan ook buiten onze landsgrenzen.

Divosa vindt daarnaast dat de mogelijkheden om buiten de grenzen te werken verkend moeten worden en wil zich inspannen om de barrières, die zich daarbij voordoen, te slechten.

Wat doet Divosa?

ESN

Divosa is lid van ESN (www.esn-eu.org), een organisatie waarbij allerlei landelijke organisaties van sociale diensten uit Europa zijn aangesloten. Divosa neemt incidenteel deel aan ESN-bijeenkomsten om kennis uit te wisselen.

Vlaamse Vereniging van OCMW-secretarissen

Sinds 2005 onderhoudt Divosa bijzondere contacten met Vlaanderen en in het bijzonder met haar Vlaamse zusterorganisatie de Vlaamse Vereniging van OCMW-secretarissen (VVOS). De contacten bestaan uit het uitwisselen van informatie en personen, bijvoorbeeld het bezoeken van elkaars congressen, studiereizen en werkbezoeken. De VVOS geeft een vaktijdschrift uit: OCMW-visies (www.ocmwvisies.be).

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


FEITEN & CIJFERS

Beleid & wetgeving

Subsidies

 • Agentschap SZW 
  Subsidieert projecten op het gebied van werk en inkomen, maar voert ook internationale projecten, helpdesks en evenementen uit.
 • VNG Directie Europa 
  Helpt gemeenten optimaal gebruik te maken van Europese fondsen en beschikbare kennis in Europa

Aanbesteden

Cijfers

 • Europa NU 
  Heeft op de website cijfers over de werkloosheid in het algemeen en de jeugdwerkloosheid in het bijzonder in Europa
 • Eurostat 
  Levert cijfermatige of statistische informatie over het leven in Europa

Naar inhoudsopgave


HULPMIDDELEN

Handreikingen

Subsidies

Websites

Grensarbeid

Aanbesteden

 • PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden 
  Biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Europees recht

Lobby en samenwerken

 • Europese kennisnetwerken 
  Via samenwerking in Europa kunnen gemeenten kennis van belangrijke thema’s uitwisselen. De VNG heeft de belangrijkste kennisnetwerken verzameld.
 • Eurocities 
  Samenwerkingsverband van 170 grote Europese steden met werkgroepen voor Sociale Zaken
 • Huis van de Nederlandse Provincies 
  Vertegenwoordiging van de 12 Nederlandse Provincies bij de Europese Instellingen in Brussel

Naar inhoudsopgave


VERDER LEZEN

Publicaties

Websites

Naar inhoudsopgave