Intergemeentelijke samenwerking

De meeste gemeenten werken officieel samen bij de uitvoering van de Participatiewet. En die trend zet snel door: wat te moeilijk, te kwetsbaar of te duur is voor één gemeente, kan prima worden uitgevoerd met de buren.

Sociale diensten werken, als onderdeel van de gemeentelijke overheid, steeds meer regionaal samen. Dat doen ze vaak met behulp van de Wet Gemeenschappelijke Regeling (Wgr). Die biedt de mogelijkheid om een gemeentelijke taak op te schalen met behulp van verlengd lokaal bestuur. Het bestuur van zo'n regeling bestaat uit bestuurders van aan de regeling deelnemende gemeenten. Daarnaast wordt door een aantal grotere (centrum)gemeenten de uitvoering van de Participatiewet wet verzorgd voor een aantal kleinere gemeenten. Daarvoor is meestal een dienstverleningsovereenkomst gesloten. De komst van de Participatiewet leidde ertoe dat een aantal gemeenten hun (regionale) sociale dienst en hun (regionaal) sw-bedrijf hebben samengevoegd.

Belangrijkste documenten

Meer documenten

Wat vindt Divosa?

Divosa vindt intergemeentelijke sociale diensten goede voertuigen voor samenwerking tussen gemeenten binnen het sociale domein. Zij benutten een grotere schaal, maar bieden toch de kans om individuele gemeente herkenbaar te houden. Daardoor kunnen gemeenten lokaal doen wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet. De uitvoering van de Participatiewet dwingt gemeenten te kijken naar de kansen binnen de regionale arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen niet zonder hun buren. Veel gemeenten besloten in de afgelopen jaren tot oprichting van een intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie. Anderen denken daar nog over na.

Wat doet Divosa?

  • Divosa voorziet leden van kennis en netwerken om tot goede intergemeentelijke samenwerking te kunnen komen. Een van die netwerken is de Commissie Intergemeentelijke Samenwerking (Commissie ISD).
  • De Commissie staat open voor managers van Intergemeentelijke sociale diensten. Meld u zich aan bij Marije van Dodeweerd.
  • Periodiek verzorgt Divosa een factsheet met relevante informatie en trend over intergemeentelijke samenwerking op het terrein van werk en inkomen.

Gerelateerde onderwerpen Divosa

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.