Gemeenteportaalapplicaties

Met de invoering van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten is de taakverdeling tussen het UWV en gemeenten veranderd. Bij de invulling van hun taken en bij de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s kunnen gemeenten gebruikmaken van gemeenteportaalapplicaties (voorheen stekker4). Deze vallen onder de digitale omgeving waarvan Werk.nl de internettoegang vormt voor werkzoekenden en werkgevers.

De systemen die het UWV beschikbaar stelt voor gemeenten zijn WBS en Sonar:

Werkcoach Bemiddelings­Service (WBS)

WBS is hét systeem voor de werkgeversservicepunten. WBS biedt werkgevers functionaliteiten voor accountmanagement en relatiebeheer en ondersteunt daarbij de samenwerking tussen professionals. Verder biedt het systeem de mogelijkheid om vacatures te registreren en die op verschillende wijzen te ontsluiten en te gebruiken. Ook matching is mogelijk: het zoeken van geschikte vacatures bij werkzoekenden én het zoeken van geschikte kandidaten (in Sonar en Werk.nl) bij vacatures. Het systeem wordt elke zes weken doorontwikkeld.

Sonar

Sonar is het klantvolgsysteem dat UWV meer dan tien jaar gebruikt. Nu hebben gemeenten over het algemeen een eigen klantvolgsysteem, gekoppeld aan de uitkeringsfunctie. De meerwaarde van Sonar is dat gemeenten bij geschikte vacatures in WBS de juiste kandidaten in Sonar kunnen vinden. Omdat veel gemeenten al werkprofielen in hun eigen systemen hebben ingevoerd, vormt dat een drempel voor het gebruik van Sonar (nogmaals invoeren in een systeem dat niet gekoppeld is aan het eigen systeem). Een belangrijke overweging om de werkzoekenden-profielen (ook) in Sonar in te voeren is dat deze profielen afgestemd zijn met werkgevers.

Daarnaast biedt Werk.nl nog een aantal services die alle werkzoekenden, dus ook die met een bijstandsuitkering kunnen gebruiken, zoals het zoeken naar vacatures en e-learningmodules. Op www.samenvoordeklant.nl staat meer informatie over de ICT-ondersteuning die het UWV biedt aan gemeenten.

De te ondersteunen werkprocessen zijn nog volop in beweging (zoals de implementatie banenafspraken, beschut werk, opname en voortgang doelgroepenregister, werkgeversdienstverlening en werkgeversservicepunten inrichten, aansluiting bij wijkteams). De bestaande applicaties zijn niet ontwikkeld als ketenapplicaties. En Sonar is dermate complex dat het doorvoeren van wijzigingen behoedzaam moet gaan.

Via KINGgemeenten, dat het beheer uitvoert voor EROW (Eenmalige Registratie Op de Werkpleinen), de digitale intakemodule van Werk.nl, worden de wijzigingsverzoeken voor de applicaties verzameld, geprioriteerd en ingediend. Meer informatie over dit wijzigingsproces staat op www.vngrealisatie.nl.

Wat vindt Divosa?

​Net als bij veel andere taken in het gemeentelijke werkveld, moet er bij de uitvoering van de Participatiewet veel informatie vastgelegd worden. Het gaat om ketenprocessen. Divosa vindt dat we dan ook op zoek moeten gaan naar nieuwe, keteneigen ICT-oplossingen. Dat doet Divosa met betrokken partners (UWV, VNG/KING).

Wat doet Divosa?

  • ​Divosa maakt deel uit van de Programmaraad, dat als hoogste orgaan in de SUWI-keten zorgt voor de randvoorwaarden voor de ketensamenwerking, ook op ICT-vlak.
  • Divosa is gesprekspartner in alle ketengremia waar de inrichting van de gemeentelijke informatievoorziening aan de orde is. Knelpunten in de informatievoorziening adresseert Divosa in samenspraak met VNG/KING, UWV, SVB en Cedris bij de ministeries en bewindspersonen die verantwoordelijk zijn voor besluitvorming.

Gerelateerde onderwerpen

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.