Feiten & cijfers

Diverse organisaties en onderzoekers, waaronder Divosa zelf, volgen de stand in het land. Dit is een vindplaats voor kennis, feiten & cijfers over het lokale sociale domein. 


Inhoudsopgave


Actueel

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Goede cijfers zijn onmisbaar voor beleidsmakers en bestuurders. Op basis van feiten, cijfers en onderzoek kunnen gemeenten:

  • hun dienstverlening continu verbeteren; en
  • verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

Landelijk biedt de optelsom van al die lokale informatie bovendien een goed beeld van de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en het Jeugdbeleid in heel Nederland.

Feiten & cijfers zijn pas het begin:

  • Het verhaal achter de cijfers zet aan tot leren: cijfers hebben duiding nodig. Met behulp van benchlearnen kunnen gemeenten op zoek naar het verhaal achter de cijfers, daarvan leren en hun organisatie verbeteren.
  • Systematische is kennisopbouw nodig: Divosa vindt het van groot belang dat gemeentelijke uitvoerders gezamenlijk werken aan een systematische kennisopbouw over effectieve interventies op alle terreinen waar zij actief zijn. De belangrijke vraag daarbij is: Wat werkt voor wie en wanneer? Alleen met dit soort inzichten kunnen gemeenten hun dienstverlening verbeteren.
  • Kennis is één, het ook gebruiken twee: Cijfers alleen maken sociale diensten niet beter en effectiever. Daarom is het belangrijk dat medewerkers van sociale diensten methodisch werken en makkelijk toegang hebben tot kennis over 'wat werkt, voor wie en wanneer'. Het vertalen van wetenschappelijke kennis naar de uitvoeringspraktijk is nog een ondergeschoven kindje. Ook is de kennis nog versnipperd en onoverzichtelijk.

Wat doet Divosa?

Divosa Benchmark

De Divosa Benchmark is het instrument waarmee gemeenten hun prestaties op gebied van Werk & Inkomen en Armoede & Schulden kunnen meten en vergelijken. Hoe presteert je gemeente op gebied van werk, inkomen, armoede en schulden? Hoe kan het beter? En hoe doen andere gemeenten het? De Divosa Benchmark geeft actuele cijfers van je uitvoering én helpt je die te duiden. 

Meer informatie vind je op: www.divosa-benchmark.nl

Divosa-monitor

Divosa maakt met de Divosa-monitor het werk van gemeenten inzichtelijk. De focus ligt daarbij vooralsnog op het domein werk & inkomen

Kennisplatform Werk & Inkomen

Divosa is lid van het Kennisplatform Werk & Inkomen dat onderzoek in de sociale zekerheid afstemt en kennisverspreiding stimuleert.

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Naar inhoudsopgave


Onderzoek

Lokaal sociaal domein

Participatiewet

Naar inhoudsopgave