Experimenten Participatiewet

Voor de uitvoering van de Participatiewet is het belangrijk om te weten wat goed werkt – en wat niet – om mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen. Ook is het goed om te onderzoeken of bepaalde regels de participatie van burgers niet juist in de weg staan. Sommige gemeenten willen daarom binnen de Participatiewet experimenteren, bijvoorbeeld met minder verplichtingen en sancties. Ze willen zo onderzoek doen naar een effectievere en efficiëntere uitvoering van de wet. Het ‘Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet’ en de ‘Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet’ maken dat deels mogelijk.

Gemeenten kunnen vanaf 1 mei 2017 voorstellen indienen om te experimenteren met de inspanningen van bijstandsgerechtigden om werk te vinden en/of met een gedeeltelijke vrijlating van inkomsten naast de uitkering. Voorwaarde voor zo’n experiment is dat het wetenschappelijk onderbouwd is en antwoord geeft op de vraag wat het beste werkt om mensen aan het werk te helpen. Binnen een periode van drie jaar mogen gemeenten gedurende twee jaar afwijken van de Participatiewet. De bedoeling is dat de experimenten op 1 januari 2018 starten.

Aanmelden

Gemeenten kunnen een schriftelijk verzoek om te kunnen experimenteren indienen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De initiatiefgemeenten (Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen) krijgen de gelegenheid om vanaf 1 april 2017 een verzoek in te dienen. Andere gemeenten kunnen vanaf 1 mei 2017 een verzoek indienen. De verzoeken worden op volgorde van binnenkomst behandeld. In totaal mogen 25 gemeenten meedoen.

Aanmelden kan op: www.rijksoverheid.nl

Basisinkomen

Experimenten met de Participatiewet worden vaak in één adem genoemd met het basisinkomen: een vast inkomen voor iedere burger zonder verplichtingen of controle. Gemeenten die experimenteren met de Participatiewet kiezen echter niet voor een basisinkomen voor iedereen, maar onderzoeken een uitkering zonder – of met minder – verplichtingen voor bijstandsgerechtigden.

Lees verder over het basisinkomen op: www.divosa.nl

Belangrijke documenten

Verder lezen

Wat vindt Divosa?

Divosa vindt het belangrijk dat gemeenten meer mensen (terug) naar de arbeidsmarkt kunnen leiden. Experimenten in het kader van de Participatiewet zijn daarvoor belangrijk omdat die gemeenten inzicht geven in wat wel en niet effectief is. De ‘Tijdelijke regeling experimenten Participatiewet’ ziet Divosa als een belangrijke eerste stap om gemeenten hierin meer ruimte te geven.

Divosa vindt het teleurstellend dat de regeling weinig ruimte geeft voor experimenten met thema’s als parttime werk, parttime ondernemen, zorg of een andere wijze van verrekenen van tijdelijke inkomsten. Het strakke kader van de regeling – weinig experimenteerruimte en veel beperkende voorwaarden – zal het gemeenten moeilijk maken om het maximale uit een experiment te halen. Dit kan gevolgen hebben voor de effectiviteit van het betreffende experiment en het wetenschappelijk onderzoek.

Downloads

Wat doet Divosa?

  • Lobby voor voldoende ruimte, financiën en inhoudelijke afstemming en belangenbehartiging van gemeenten bij de experimenten met de Participatiewet.
  • Delen van kennis en informatie door bijeenkomsten te organiseren en publicaties uit te geven.(zowel landelijk als regionaal) waar kennisuitwisseling plaatsvindt of door publicaties.

Het ‘Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet’ geeft gemeenten de mogelijkheid om deels buiten de regels van de Participatiewet te experimenteren. Maar ook binnen de wettelijke kaders kunnen gemeenten experimenteren met de uitvoering van de wet. Divosa kan hen hierbij ondersteunen:

  • Kennisprogramma Vakkundig aan het werk
    Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk van Divosa, VNG, UWV en richt zich op re-integratie, integrale samenwerking binnen het sociaal domein, een verdere professionalisering door methodisch werken, armoede en schuldhulpverlening. Er is 10 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek door gemeenten en kennisinstellingen.
  • Eerste hulp bij onderzoek (EHBO)
    Wetenschap is belangrijk, maar het valt nog niet mee om als gemeente zelf onderzoek te (laten) doen. Divosa helpt gemeenten die bezig (willen) zijn met wetenschap en ondersteuning nodig hebben bij de uitwerking daarvan.

Gerelateerde onderwerpen Divosa

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.