Crisisdienstverlening arbeidsmarkt

Met de opzet van aanvullende dienstverlening op de arbeidsmarkt richt het kabinet de pijlen op het voorkomen van langdurige werkloosheid en de afnemende kansen op werk, bijvoorbeeld onder jongeren en zelfstandigen. In regionale mobiliteitsteams met ontschotte budgetten wordt (samen)gewerkt aan begeleiding naar werk. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol, samen met bijvoorbeeld UWV, onderwijs en sociale partners. Divosa ondersteunt hen daarbij.

Deze pagina is bijgewerkt op 16 september 2021.


Inhoud


Actueel

Belangrijkste ontwikkelingen

 

Dit voorjaar verscheen een artikel over (crisis)dienstverlening op de arbeidsmarkt in Binnenlands Bestuur. Erik Dannenberg (Divosa) komt daarin aan het woord over de arbeidsmarkt voor, tijdens en na de coronacrisis. 
Anticiperen op nieuwe groep werklozen - Crisisdienstverlening in opbouwfase (Binnenlands Bestuur, april 2021 | PDF) 

Naar inhoudsopgave


Algemeen

Achtergrond

Veel mensen, vaak in kwetsbare posities, verloren tijdens de coronacrisis hun baan(zekerheid). Tegelijkertijd hebben werkgevers op andere plekken juist nu meer werk en te weinig werknemers. Daarom richt het kabinet de pijlen van het derde steun- en herstelpakket op het voorkomen van langdurige werkloosheid en de afnemende kansen op werk, bijvoorbeeld onder jongeren. Voor begeleiding van werk(loosheid) naar werk is 683 miljoen euro beschikbaar.

Opzet

Die middelen trekt het kabinet uit om met vakbonden, werkgeversorganisaties, UWV, gemeenten, MBO Raad, NRTO, SBB, ministerie van OCW en ministerie van SZW extra (crisis)dienstverlening mogelijk te maken om mensen naar werk te (bege)leiden. Dat gebeurt vanaf 1 december bijvoorbeeld in regionale mobiliteitsteams. Hiervoor is ontschot budget beschikbaar. Wie in onzekerheid verkeert over werk, bijvoorbeeld door (dreigend) ontslag, wordt waar nodig gericht aan nieuw werk geholpen.

Centraal staat wat iemand nodig heeft om (weer) aan het werk te gaan. Het gaat dus niet om vragen als of iemand wel of geen uitkering heeft, welk type uitkering iemand heeft of tot welke doelgroep iemand behoort. Zo komt meer dienstverlening beschikbaar voor bijvoorbeeld mensen die nu nog werk hebben maar met werkloosheid bedreigd worden. Zij kunnen, afhankelijk van de behoefte, preventief gebruik maken van instrumenten die normaal gesproken uitsluitend voor bijvoorbeeld mensen met een WW- of bijstandsuitkering zijn.

Regionale mobiliteitsteams

Er zijn inmiddels 35 Regionale Mobiliteitsteams (RMT's), verdeeld over de arbeidsmarktregio’s en landelijk dekkend. ‘Regionaal’ wordt gezien als een werkbare en effectieve schaal voor aanvullende dienstverlening.

In onderstaande documenten staat de totstandkoming beschreven van de aanvullende dienstverlening op de arbeidsmarkt. 

Documenten

Naar inhoudsopgave


Divosa

Wat vindt Divosa?

Divosa-voorzitter Erik Dannenberg licht de situatie op de arbeidsmarkt toe en gebruikt daarvoor o.a. de beeldspraak van de golf die ons te wachten staat, de zomer- en winterdijk, de zandzakken die we nu met elkaar leggen en benodigde structurele dijkverhoging.

Divosa vindt het goed dat er nu een aanpak met extra middelen is voor aanvullende dienstverlening op de arbeidsmarkt. Die is nodig, want steeds meer mensen melden zich door de gevolgen van (baan)onzekerheid bij hun gemeente. De belangrijke rol die gemeenten in crisisdienstverlening hebben – centrumgemeenten én regiogemeenten – staat voor ons buiten kijf.

Het lijkt Divosa logisch om deze dienstverlening op regionale schaal op te pakken. Tegelijkertijd houden we vinger aan de pols om te zien hoe dit in de verschillende regio’s uitwerkt. Divosa zet zich ervoor in dat knelpunten en oplossingen in de uitvoering doorlopend verwerkt worden in de doorontwikkeling van de dienstverlening op de arbeidsmarkt.

Bovendien benadrukt Divosa het belang om voorbij de coronacrisis ook te kijken naar het vormgeven van de arbeidsmarkt van de toekomst, bijvoorbeeld in het licht van de bevindingen van de commissie-Borstlap en de WRR eerder dit jaar. Er was al een structureel probleem voordat de coronacrisis uitbrak. Er is te weinig geïnvesteerd in activering en werk. 

Wat doet Divosa?

Divosa is betrokken bij de verdere uitwerking van het steun- en herstelpakket vanuit het Rijk voor het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt. Divosa en haar leden brengen in deze gesprekken de stem van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk in.

Contact

Leden kunnen altijd informatie, inzichten en ervaringen uit de uitvoering van de aanvullende dienstverlening met ons te delen. Dat kan bijvoorbeeld door deel te nemen aan bijeenkomsten voor leden of via de contactpersonen bij Divosa. 

Bijeenkomsten over dit onderwerp

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten over dit onderwerp in de agenda.

Bekijk de verslagen van de bijeenkomsten.

Naar inhoudsopgave


Handige links

  • Basiscijfers Jeugd (SBB)
    Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt.
  • Pagina Corona-effecten: Herstelpakket werk (VNG) + VNG-forum over crisisdienstverlening (toegang na aanmelding en goedkeuring)
    Naar aanleiding van de ontwikkelingen uit het steun- en herstelpakket heeft de VNG ook een online themapagina geopend met relevante informatie, links en bijeenkomsten. 

Naar inhoudsopgave


lezen en kijken

Verslagen bijeenkomsten