Zorgverzekeraars zoeken naar oplossing minimapolis

donderdag 14 september 2017

Naar aanleiding van signalen van leden overlegt Divosa met Zorgverzekeraars Nederland over de collectieve zorgpolis voor minima. Bekeken wordt of het mogelijk is de polissen vooralsnog zo veel mogelijk te verlengen. De ruimte die hierdoor ontstaat willen Divosa en de zorgverzekeraars gebruiken om samen tot een structurele oplossing te komen.

Divosa-voorzitter Erik Dannenberg vindt dat de zorgverzekeraars serieus ingaan op de bezwaren die gemeenten inbrengen. “Ik merk bereidheid om een betere oplossing te vinden die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Dus ook aan die van mensen die financiële tegenslagen door hogere zorgkosten niet kunnen opvangen.”

Zie ook

Zilveren Kruis stopt met minimapakket