Zorgpolis voor minima verder onder druk

donderdag 23 augustus 2018

Ongeveer dertigduizend mensen met een laag inkomen dreigen vanaf 2020 hun Gemeentepolis kwijt te raken. Dat komt omdat zorgverzekeraar Menzis heeft besloten alleen nog contracten af te willen sluiten binnen het eigen kernwerkgebied. Divosa dringt er bij de verzekeraars op aan om in ieder geval in het eigen werkgebied via gemeenten een zorgverzekering voor minima aan te bieden.

Vorig jaar besloot Zilveren Kruis per 1 januari 2019 geen Gemeentepolissen meer te verlengen in gemeenten waar ook een andere zorgverzekeraar actief is. Nu Menzis zich terugtrekt vallen inwoners van gemeenten in het werkgebied van Zilveren Kruis tussen wal en schip. Vrijwel alle andere verzekeraars hebben aangekondigd dat zij buiten hun kernwerkgebied geen nieuwe contracten willen afsluiten.

Onmisbaar

Divosa vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, gemeenten én zorgverzekeraars om voor alle inwoners goede en toegankelijke gezondheidszorg te organiseren. Ook voor mensen met een laag inkomen. Aangezien deze groep mensen vaak hoge zorgkosten heeft en financieel kwetsbaar is, hebben zij behoefte aan een verzekeringsvorm die hen beschermd tegen onverwachte en niet-gedekte kosten. De Gemeentepolis is daarvoor onmisbaar.

Langere termijn

Verder vindt Divosa dat er moet worden onderzocht of de Gemeentepolis op de langere termijn een houdbare voorziening is. Zorgverzekeraars geven steeds vaker aan dat de schadelast van aanvullende verzekeringen niet in balans is met de ingelegde premies.

Betalingsproblemen

Tot slot wil Divosa met Rijk en verzekeraars een alternatief uitwerken voor minima met lage zorgkosten. Zij kiezen regelmatig voor een goedkopere zorgverzekering met een beperkte dekking en een hoog eigen risico. Dat is niet in het belang van de verzekerden zelf maar ook niet van gemeenten en zorgverzekeraars. Het risico op betalingsproblemen en schulden is dan levensgroot.

Gemeentepolis
Gemeentepolissen zijn zorgverzekeringen voor mensen met een laag inkomen. Naast aanvullende vergoedingen bevatten veel polissen ook een tegemoetkoming in de premie en de eigen bijdrage, de mogelijkheid om de premie in te houden op de uitkering en een afkoop van het eigen risico. 

De Gemeentepolis helpt gemeenten om mensen met een laag inkomen of een chronische ziekte effectief te ondersteunen. Omdat verzekerden niet bang hoeven te zijn voor onverwachte zorgkosten, biedt de polis hen volledige toegang tot noodzakelijke zorg. Bovendien benutten gemeenten en verzekeraars de polis voor preventie en om zorg voor mensen met meerdere problemen beter op elkaar te laten aansluiten. 

Zie ook

Algemeen Dagblad - Duizenden minima dreigen voordelige zorgverzekering kwijt te raken