Zelfredzaamheid nieuwkomers in kaart: meer afstemming en maatwerk gewenst

donderdag 12 oktober 2017
Bron: www.kis.nl

Meer aandacht voor omgaan met geld en een betere afstemming met meer maatwerk tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties en statushouders bij arbeidsbemiddeling. Dat zijn de twee voornaamste aanbevelingen die tot dusver naar voren komen uit het onderzoek dat KIS en partners doen naar de zelfredzaamheid van nieuwkomers.

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) presenteert aan het eind van het jaar een handreiking voor gemeenten en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het vergroten van de zelfredzaamheid van nieuwkomers. De inventarisatie omvat drie groepen nieuwkomers: vluchtelingen (statushouders), EU-migranten en gezinsvormers.

Financiële redzaamheid

De financiële zelfstandigheid van nieuwkomers wordt bemoeilijkt door de complexe Nederlandse wet- en regelgeving en het feit dat veel financiële zaken online zijn georganiseerd, blijkt uit de inventarisatie. Een ander lastig punt is omgaan met geld, zeker voor statushouders, een groep die vaak nog afhankelijk is van een uitkering.

Werk en taal

Gemeenten laten bij de arbeidsbemiddeling talent nog wel eens onbenut, blijkt uit de inventarisatie. Daarnaast ervaren vluchtelingen een spagaat rond werk en taal: ze zijn verplicht om werk aan te nemen, maar dat gaat ten koste van hun taallessen. Gemeenten, maatschappelijke organisaties en statushouders zouden werk en taal beter op elkaar moeten afstemmen, stelt KIS. Arbeidsmigranten werken vaak samen met lotgenoten die dezelfde taal spreken, waardoor ze geen Nederlands leren. Volgens KIS zouden taalgerichte stages daarvoor een oplossing kunnen zijn, maar dat vraagt maatwerk in begeleiding, aldus KIS.

Sociale redzaamheid

Rond de sociale zelfredzaamheid zijn er grote verschillen tussen vluchtelingen en arbeidsmigranten. De impuls van die laatste groep om via sociale activiteiten in te burgeren, is niet zo groot. De sociale integratie van vluchtelingen verloopt beter. Wel zijn de contacten die zij hebben met autochtone Nederlanders veelal professionele hulpcontacten. Het is voor hen lastiger om ‘gewoon’ contact te leggen, terwijl de behoefte eraan groot is, aldus KIS.

Lees het complete bericht op: www.kis.nl