Wsw in 2016 met 5000 mensen gedaald

woensdag 12 juli 2017

De omvang van het totale Wsw werknemersbestand is in 2016 met 4.868 personen afgenomen (-5,1%). In arbeidsjaren komt dat neer op 4.108 arbeidsjaren (-4,8%). Pensionering is de belangrijkste reden voor uitstroom uit de Wsw. Dat blijkt uit de jaarrapportage Wsw-statistiek van Panteia.

Het percentage gedetacheerde werknemers in de Wsw groeit. Vooral omdat het aantal groeps-detacheringen in de jaren 2015 en 2016 sterk is gegroeid. Het aantal personen zonder detachering, die veelal beschut werk verrichten, is in de laatste twee jaren veel sterker afgenomen dan de jaren ervoor. Het aandeel begeleid werken is nagenoeg ieder jaar gegroeid.

Eindstanden ultimo 2008 t/m 2016 en aandeel van werk- en detacheringsvorm
Eindstanden ultimo 2008 t/m 2016 en aandeel van werk- en detacheringsvorm (Bron: Panteia)

Het werknemerbestand in de Wsw is door de stop op de instroom gemiddeld genomen iets ouder geworden. Qua samenstelling verandert er door de uitstroom van Wsw’ers echter weinig. Eind 2016 ziet het profiel van de personen met een dienstbetrekking er als volgt uit:

  • Zeventig procent is ouder dan 45 jaar; de gemiddelde leeftijd is ruim 49 jaar.
  • Een kleine dertig procent (29%) heeft een lichamelijke beperking, ruim een derde heeft een verstandelijke beperking (36%) en bijna een derde een psychische beperking (32%).
  • Een ernstige arbeidshandicap is aanwezig bij 15% van de personen met een dienstbetrekking eind 2015.

Informatie

Binnenkort zijn een aantal kerngegevens over de Wsw per gemeente terug te vinden in de Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Download het rapport op: www.rijksoverheid.nl