Werkwijzers op een rij

dinsdag 13 januari 2015

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Het is belangrijk dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt. Dat betekent: onderbouwde keuzes maken, bij voorkeur op basis van wetenschappelijke kennis. Dit bereiken we door een erkende beroepsgroep van uitvoerende professionals, lerende organisaties en een constante kennisontwikkeling. Divosa stimuleert dit samen met de Beroepsvereniging voor Klantmanagers via het programma Effectiviteit & Vakmanschap.