Werkwijzers op een rij

dinsdag 13 januari 2015

Sinds eind 2012 heeft Divosa een reeks werkwijzers gemaakt binnen het Programma Vakmanschap. Doelgroep: klantmanagers en hun leidinggevenden. Welke werkwijzers zijn er? Een actueel overzicht.

Overzicht werkwijzers

Er is een serie werkwijzers, gericht op uitvoerders en hun leidinggevenden:

En er is een serie werkwijzers, gericht op werken voor zelfstandigen:

Werkwijzers verschijnen in beginsel in digitale vorm. Een aantal titels is ook op papier beschikbaar. Interesse? Stuur een mail naar cmeima@divosa.nl.

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Divosa vindt het belangrijk dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Divosa stimuleert dit met het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma