Weinig steun Kamer voor scherpe toon taaleis en tegenprestatie

donderdag 24 januari 2019

De scherpe toon waarmee staatssecretaris Van Ark spreekt over de taaleis en tegenprestatie vindt weinig gehoor in de rest van de Kamer. Dat bleek gisteren tijdens het algemeen overleg Participatiewet. Tijdens het debat was er wel veel steun voor het Breed offensief en Simpel switchen in de Participatieketen, twee initiatieven van Van Ark om het voor mensen gemakkelijker te maken hun kwaliteiten te ontwikkelen.

Zowel coalitie- als oppositiepartijen vinden dat de staatssecretaris meer oog moet hebben voor wat gemeenten – naast taalonderwijs en tegenprestatie – nog meer doen om mensen te laten participeren. Dat de staatsecretaris vooruitlopend op het gesprek met gemeenten al met kortingen op het budget dreigt, vindt de Kamer niet verstandig.

Ontwikkeling

Meer waardering krijgt Van Ark voor het Breed offensief en Simpel switchen in de Participatieketen. Beide initiatieven hebben tot doel om het voor mensen met een arbeidsbeperking gemakkelijker te maken zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn diverse Kamerleden benieuwd naar de praktische uitwerking. Bijvoorbeeld hoe werken gaat lonen voor mensen met een medische urenbeperking en of werken blijft lonen als de vrijlating na twee jaar stopt. Ook de invloed van het toeslagensysteem ziet de Kamer als een belemmering.

Jobcoaching

Zowel de Kamer als de staatssecretaris vinden jobcoaching essentieel om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Diverse partijen vinden zelfs dat jobcoaching een recht zou moeten worden. Zover wil Van Ark nog niet gaan. Wel vindt ze dat jobcoaching structureel beschikbaar moet zijn.

No-riskpolis

In de Kamer tekent zich een meerderheid af om de no-riskpolis beschikbaar te maken voor alle jongeren met een chronische aandoening. Divosa vindt al langer dat de no-riskpolis voor meer mensen met gezondheidsproblemen ingezet zou moeten kunnen worden.

Individuele studietoeslag

De Inspectie SZW rapporteerde enkele maanden geleden dat gemeenten de individuele studietoeslag heel verschillend invullen. Bovendien blijft een groot deel van het beschikbare geld op de plank liggen. Reden voor Rens Raemakers (D66) om te pleiten voor centralisatie van de regeling waarbij elke student die recht op de toeslag 340 euro per maand ontvangt.

‘Van bajes naar baan’

René Peters (CDA) vroeg in het overleg aandacht voor jongeren die uit de gevangenis komen. Die komen in de problemen door de wachttijd van vier weken voor een bijstandsuitkering. Hetzelfde geldt voor jongeren die vanuit een ggz- of jeugdinstelling komen. De staatssecretaris ziet echter niets in een categorale uitzondering. Peters kondigde de motie ‘Van bajes naar baan’ aan om te voorkomen dat deze jongeren tussen wal en schip blijven vallen.

Download

Verslag algemeen overleg Participatiewet 23 januari 2019 (Divosa, januari 2019 | pdf, 132 kB)