Website Programma Sociaal Domein live

donderdag 7 december 2017

Met de livegang van de website zet het Programma Sociaal Domein een nieuwe stap in het vinden van praktische en pragmatische oplossingen voor complexe uitdagingen in het sociaal domein. De website biedt onder andere een platform voor de lerende praktijk waar centrale en lokale overheden successen en innovaties kunnen delen en kunnen leren van elkaars worstelingen en verbeterpunten.

Screenshot website Programma Sociaal Domein
Screenshot van de website van het Programma Sociaal Domein

Het Programma Sociaal Domein is een samenwerking tussen gemeenten en de ministeries van SZW, VWS, BZK, OCW en J&V. Het meerjarige programma is bedoeld om een extra impuls te geven aan de transformatie in het sociaal domein en opereert op het snijvlak tussen de verschillende stelsels.

Mensen centraal

Minister Plasterk kondigde het Programma Sociaal Domein in februari aan in een brief aan de Tweede Kamer. Het programma kreeg sinds die tijd steeds meer vorm. Gemeenten gaan in verschillende trajecten aan de slag met thema’s als kansen voor jongeren, de samenwerking tussen rijk, gemeenten en verzekeraars, de basis van de arbeidsmarkt en uitwisseling persoonsgegevens en privacy. Door vanuit één overheid samen te werken en te innoveren kunnen schotten worden doorbroken, aldus het programma. Gemeenten willen bovendien met korte cycli dicht op de praktijk werken zodat ze sneller kunnen bijsturen en aansluiten bij wat nodig is. Daarbij moeten de mensen om wie het gaat centraal komen te staan, niet het systeem.

Meer informatie vind je op: www.gemeentevandetoekomst.nl/programma-sociaal-domein

Zie ook

Blog Erik Dannenberg: ‘Maak soep van een participatie-peentje, Wmo-tomaat, Jeugdwet-wortel en passend onderwijs-ui’

Divosa doet mee, jij ook?

Divosa is betrokken bij het Programma Sociaal Domein. Erik Dannenberg is als voorzitter van Divosa lid van de programmaraad die sturing geeft aan de voortgang van het programma. Daarnaast zijn leden van Divosa en het verenigingsbureau betrokken bij een aantal trajecten. Wil je aansluiten of heb je een knelpunt op het snijvlak tussen stelsels waar je graag mee aan de slag wilt in het programma? Neem dan contact op met Lucienne Middelhof (lmiddelhof@divosa.nl) of Monique van der Meulen (mmeulen@divosa.nl).