Wat helpt inburgeraars op de arbeidsmarkt?

vrijdag 30 augustus 2013
Bron:

Minister Asscher trekt het zich aan dat (voormalig) inburgeraars oververtegenwoordigd zijn onder werkzoekenden. Asscher heeft het kennisinstituut voor taalontwikkeling ITTA van de Universiteit van Amsterdam daarom gevraagd onderzoek te doen naar een inburgeringsmodule arbeidsmarktperspectief. De module moet inburgeraars beter toerusten om zelfstandig of met hulp van klantmanagers en een re-integratietraject werk te vinden. Gezien het belang, roept Divosa sociale diensten op om vóór 16 september de online vragenlijst in te (laten) vullen.

Het onderzoek gaat over twee hoofdvragen:

  1. Welke ‘gebruikersgroepen’ kunnen het beste worden onderscheiden in het ontwerp van de module? Als we drie varianten maken van de module, voor welke drie gebruikersprofielen kunnen we dat dan het beste doen?
  2. Wat moet er in de module komen en hoe moet dat er in de module uit zien?

Breder inzetbaar

De module arbeidsmarktperspectief wordt onderdeel van het inburgeringsprogramma, maar zal ook beschikbaar zijn voor anderen die niet verplicht zijn tot inburgering, bijvoorbeeld Turken, MOE-landers en laaggeletterde Nederlanders.

Digitale vragenlijst

Veldraadpleging module arbeidsmarktsperspectief (a.u.b. vóór 16 september invullen)