Wat hebben HRM en professioneel handelen met elkaar te maken?

vrijdag 14 september 2018

Belangrijk vinden we het allemaal: klantmanagers die professioneel handelen. Maar daar is wel wat voor nodig. Universiteit Utrecht, Hanzehogeschool en Hogeschool Rotterdam onderzoeken hoe het HRM/personeelsbeleid van gemeenten samenhangt met het professioneel handelen van klantmanagers. Daarvoor hebben ze input van klantmanagers nodig. Help jij met je gemeente de onderzoekers verder?

Waar gaat het onderzoek over?

De onderzoekers buigen zich over de vraag of het HRM/personeelsbeleid invloed heeft op het professioneel handelen van klantmanagers werk/participatie. Ze onderzoeken vragen als:

  • Leidt scholing ertoe dat klantmanagers meer gebruikmaken van kennis over effectieve interventies?
  • Leidt het stimuleren van intervisie tot meer werkoverleg tussen klantmanagers?
  • Als je klantmanagers betrekt bij besluitvorming over dienstverlening, bevordert dit dan hun innovatief handelen?

Wat levert het onderzoek op?

Met de kennis en resultaten uit het onderzoek kunnen gemeenten (verder) aan de slag met de professionalisering van klantmanagers.

Wat kun jij doen?

Het onderzoek bestaat onder meer uit een vragenlijst voor klantmanagers werk/participatie. Deze vragenlijst wordt alleen opengesteld voor klantmanagers van een gemeente die zich hiervoor van te voren collectief heeft aangemeld. Per gemeente kan één contactpersoon de klantmanagers van zijn organisatie opgeven. Deelnemende gemeenten krijgen vervolgens in november 2018 het verzoek om hun eigen klantmanagers uit te nodigen om de enquête (anoniem) in te vullen.

Bij voldoende respons ontvang je achteraf de uitkomsten van jouw gemeente. En uiteraard ontvang je tzt de uitkomsten van het gehele onderzoek.

Hoe verder?

Wil je je gemeente aanmelden of heb je vragen? Mail de onderzoekers: Rik van Berkel (r.vanberkel@uu.nl) of Paul van der Aa (AaPHJ@hr.nl).

Aanmelden kan tot uiterlijk 15 oktober 2018. Geef in elk geval de naam van je gemeente en de contactpersoon door.

Meer over het onderzoek

Het onderzoek ‘Versterking methodisch werken via HRM’ wordt uitgevoerd door Universiteit Utrecht, Hanzehogeschool en Hogeschool Rotterdam. Zij krijgen hiervoor subsidie via het kennisprogramma Vakkundig aan het werk. Lees meer over het onderzoek

Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk is een samenwerking tussen Divosa, VNG, UWV, VWS en SZW en wordt uitgevoerd door ZonMw. Doel van het programma is om kennis te ontwikkelen waarmee gemeenten hun uitvoeringspraktijk in het sociaal domein kunnen versterken.