VU: Decentralisaties belemmeren zorg voor kwetsbare mensen

donderdag 20 april 2017
Bron: feweb.vu.nl

De zorg voor mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische problemen wordt belemmerd door de decentralisaties. Er is meer bureaucratie en minder aandacht voor de mensen die de zorg nodig hebben en voor de professional die de zorg verleent. Dat komt vooral doordat er teveel aandacht gaat naar verantwoording en afrekenen. Dat concludeert het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam in twee recente onderzoeken.

Gerda van Dijk (publiek leiderschap), Rob van Eijbergen (organisatieverandering) en Leo Witvliet (interventiemanagement) spraken met tientallen lokale bestuurders en directeuren van zorginstellingen over de decentralisatie van de zorg. Op basis van deze gesprekken schreven zij het white paper: ‘Wie neemt nu de leiding?’.

Bureaucratie

Uit de gesprekken blijkt dat de focus niet op zorg ligt, maar op zo weinig mogelijk geld uitgeven tegen zo laag mogelijke kosten, zeggen de hoogleraren. Verder bleek dat gemeenten en zorgverleners zich via de bureaucratie indekken tegen het maken van fouten. De cliënt zit nu in een markt zonder vrijheid en in een bureaucratie zonder zekerheid, concluderen de hoogleraren uit de gesprekken.

De hoogleraren roepen in hun white paper de lokale bestuurders op om zelf het voortouw te nemen en niet te wachten op oplossingen vanuit Den Haag: stop met inkopen en begin met het organiseren van de zorg.

Download het white paper ‘Wie neemt nu de leiding?’ op: feweb.vu.nl

VU Divosa Collegereeks

Gerda van Dijk is één van de sprekers tijdens de VU Divosa Collegereeks: De inclusieve gemeente. Op 27 september bespreekt zij de inclusiviteit van de overheidsorganisatie, vanuit het gegeven dat ambtenaren en ambtelijke organisaties in deze tijd voortdurend moeten reageren op en zich aanpassen aan de over elkaar heen rollende veranderingen in de samenleving. De VU Divosa Collegereeks start op 10 mei met het thema: 'De inclusieve (en uitsluitende) kracht van taal'.

Lees meer op: www.divosa.nl

Kopschuw

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzocht Raymond Gradus van het Zijlstra Center ook de macrodoelmatigheid van decentralisaties. Daaruit blijkt onder meer dat overheden zich bij het evalueren van decentralisaties vooral richten op het al dan niet halen van doelen en het uitgeven van het (fictieve) budget. Deze sterke nadruk op verantwoorden en afrekenen kunnen gemeenten juist kopschuw maken om doelmatig te werken, aldus het rapport.

Download het rapport op: feweb.vu.nl