Voortvarend aan de slag voor nieuw inburgeringsstelsel

vrijdag 26 oktober 2018

Om zo snel mogelijk tot een nieuwe inburgeringswet te komen is een helder tijdpad nodig, een duidelijke prioriteitsstelling en een overzicht van wie-doet-wat. Dit staat uitgewerkt in de brief over het nieuwe inburgeringsstelsel, die minister Koolmees dinsdag aan de Tweede Kamer stuurde.

In de brief zegt Koolmees dat zolang de nieuwe inburgeringswet er nog niet is, gemeenten nu al goed gebruik kunnen maken van de huidige ruimte. Minister Koolmees wil dit stimuleren. Inburgeraars hebben immers nu al goede begeleiding nodig. Een aantal gemeenten doet dat ook, en met succes. Zij kunnen bijvoorbeeld vanuit de taken die zij hebben in het kader van de maatschappelijke begeleiding in een vroeg stadium een plan opstellen dat gericht is op inburgering en werk, aldus de minister.

Ondersteuning voor gemeenten

Samen met de VNG en Divosa werkt minister Koolmees uit hoe gemeenten die aan de slag gaan met een aanpak die aansluit bij de nieuwe wet, goed worden ondersteund. Dit krijgt onder meer vorm in het vervolg op het project Screening en matching vergunninghouders dat Divosa op verzoek van het ministerie van SZW in de komende 3 jaar gaat uitvoeren.

Zie ook