Voortgang brede schuldenaanpak: pak structurele oorzaken aan

dinsdag 28 mei 2019

Niet eerder zijn zoveel initiatieven ontplooid en zoveel maatregelen genomen om mensen te helpen hun (problematische) schulden de baas te worden. Het oplossen van schuldenproblematiek staat bij partijen overal in het land hoog op de agenda. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark maandag in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de brede schuldenaanpak.

In de voortgangsbrief zet Van Ark de maatregelen van het afgelopen jaar op een rij. Deze rusten vooral op de pijlers preventie, effectieve dienstverlening en sociale incasso.

Risico op versnippering

Divosa is blij met de grote maatschappelijke aandacht voor schulden en de energie die er is bij veel verschillende organisaties om deze problematiek aan te pakken. Dit zien we ook in de brief van de staatssecretaris over de brede schuldenaanpak. Het grote aantal initiatieven brengt echter ook het risico met zich mee dat de problematiek te versnipperd wordt aangepakt.

Schouders eronder

Gemeenten zien elke dag inwoners die in grote financiële problemen verkeren en daar op eigen kracht niet meer uitkomen. Ze werken er hard aan om hen naar een gezonde financiële situatie te helpen. Dit kan echter nog beter en daarom werken Divosa, VNG, Sociaal Werk Nederland, LCR en de NVVK samen in het programma Schouders Eronder. Want als gemeenten maken wij het concrete verschil in de uitvoeringspraktijk van schuldhulpverlening.

Structurele oorzaken aanpakken

Problematische schulden voorkomen we pas écht als we de structurele oorzaken aanpakken. Denk aan: de vereenvoudiging van het toeslagenstelsel, het waarborgen van het bestaansminimum in de vorm van de beslagvrije voet, toepassen van een socialere overheidsincasso en het bieden van bestaanszekerheid aan inwoners. We weten waar de mogelijkheden liggen voor verbetering. Nu is het tijd voor daadkracht om die te realiseren.

Zie ook

Brief regering Voortgang Brede Schuldenaanpak (Tweede Kamer, mei 2019)