Voorkomen en bestrijden van schulden vraagt nog meer ambitie

maandag 11 juni 2018

In een gezamenlijke brief dringen VNG, Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de LCR er bij de Tweede Kamer op aan om problematische schulden met nog meer ambitie te bestrijden. De organisaties pleiten ervoor dat vijf concrete punten meer aandacht krijgen en sneller worden opgepakt. Op 14 juni spreekt de Kamer met staatssecretaris Van Ark (SZW) over de indrukwekkende lijst actiepunten die zij onlangs presenteerde. 

VNG, Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de LCR werken samen in het project ‘Schouders Eronder’ om de kwaliteit van schuldhulpverlening sterk te verbeteren. Om echt verschil te kunnen maken verdienen vijf punten meer aandacht en snelheid:

 1. Systeemvereenvoudiging is de beste preventie:
  doolhof van toeslagen, voorzieningen en inkomensondersteuning gaat voorbij aan wat mensen aankunnen
 2. Incassobeleid van het Rijk onder de loep:
  socialer Rijksincassobeleid kan veel leed voorkomen
 3. Betaalbaar beschermingsbewind als onderdeel van integrale aanpak:
  Geef gemeenten regie en financiën voor (alternatieven voor) beschermingsbewind
 4. Neem belemmeringen in privacy en gegevensuitwisseling weg:
  Belemmeringen wegnemen maakt out-reachend werken gemakkelijker
 5. Snelheid in schuldhulpverleningstrajecten is noodzakelijk:
  Investeren in preventie, vroegsignalering en effectievere dienstverlening

In de gezamenlijke brief (pdf, 707 kB) staat een uitwerking van deze vijf punten.

Download

Zie ook

RTL Nieuws - Kamer wil einde aan stapeling boetes mensen met schulden