VNG zoekt koplopers VN-verdrag Handicap

dinsdag 13 maart 2018

De VNG wil gemeenten stimuleren om inclusief beleid te voeren. De vereniging zoekt daartoe 25 gemeenten die voorop lopen wat betreft inclusie van mensen met een beperking.

De zoektocht valt onder het Koplopersproject VN-verdrag. Daarmee worden 25 gemeenten gezocht die invulling geven aan het VN-verdrag Handicap. De gekozen gemeenten kunnen bij elkaar ‘in de keuken’ kijken en van elkaar leren. Op hun beurt kunnen zij weer andere gemeenten inspireren.

Selectiecriteria koplopers

De selectiecriteria voor de koplopers zijn:

  • Toegankelijkheid en inclusie staan hoog op de agenda.
  • Er is sprake van een innoverende aanpak.
  • De initiatieven dragen bij aan een inclusieve en diverse samenleving.

Meer informatie

Zie voor meer info over het project en aanmelding: Achtergrondartikel Koplopers VN-Verdrag (VNG, februari 2018 | pdf, 303 kB)