VNG-congres stuurt bestuur terug naar de onderhandelingstafel

donderdag 6 december 2018

De buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG heeft geen genoegen genomen met de onderhandelingsresultaten tussen de VNG en het kabinet over (de financiën van) het sociaal domein. De VNG-leden vinden de resultaten te mager en stellen onder andere dat de geboden compensatie voor de BUIG-tekorten over 2016 en 2017 een sigaar uit eigen doos zijn.

Daarnaast vinden de VNG-leden de toezeggingen van het kabinet over de financieringsproblemen in het brede sociaal domein onvoldoende. De leden zien overigens wel vooruitgang in de aanpak van de scheve verdeling van de budgetten.

Moties

De BALV heeft 3 moties aangenomen:

  • Motie over BUIG en Rob-advies: deze motie gaat over de aanbevelingen van de ROB over het BUIG-budget en draagt de VNG onder meer op om het constructieve overleg met het kabinet over het opvolgen van de overige aanbevelingen van het ROB voort te zetten;
  • Motie over structurele afspraken voor het sociaal domein: deze motie geeft de VGN onder meer de opdracht om met het kabinet te werken aan de inrichting van een door het Rijk gefinancierde voorziening voor gemeenten om ernstige tekorten voor 2018, 2019 en 2020 op te vangen totdat het nieuwe verdeelmodel van kracht is en ervoor te zorgen dat het macrobudget meebeweegt met de volumegroei en de cao-ontwikkelingen in het sociaal domein;
  • Motie Toekomstbestendig zorgsysteem: deze motie draagt de VNG onder meer op om bij het kabinet meer aandacht te vragen voor het bredere perspectief van de totale zorgkosten en de effecten van maatregelen in het zorgdomein op het sociaal domein en andersom.

Lees meer: Besluiten BALV over moties financiën sociaal domein