Visie op Vakmanschap: 'Vakmanschap begint bij goede gesprekstechnieken'

dinsdag 10 december 2013

"De grote bijstandsvolumes zijn alleen weg te werken door methodisch te werk te gaan", stelt Sanne Wolff (hoofd Werk, Re-integratie, Participatie van de gemeente Zwolle). "Als consulenten zich focussen op het methodisch stellen van de juiste vragen, komt de klant eerder zelf in beweging." Ondertussen moet de organisatie zich afvragen: wat heeft de buitenwereld van ons nodig?

En: wat is de rol van de leidinggevende hierbij?

Foto Sanne Wolff
Beeld: Gerlinde Schrijver Photography

Lees het interview met Sanne Wolff in de serie Visie op Vakmanschap (pdf, 1 MB)

Visie op Vakmanschap

Uit diverse onderzoeken blijkt dat vakmanschap alleen kan bloeien als de organisatie dit mogelijk maakt. Met andere woorden: vakmanschap vraagt ook veel van de managers. Zij bepalen de randvoorwaarden van methodisch werken. Sanne Wolff is de zesde leidinggevende die aan het woord komt op onze zoektocht naar visies op leiderschap en vakmanschap.

Eerder gepubliceerde interviews met leidinggevenden:

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Divosa vindt het belangrijk dat gemeenten onderbouwd werken in het sociaal domein. Dat betekent dat professionals keuzes maken op basis van kennis uit wetenschap, praktijk en cliëntervaring en hierop reflecteren. Divosa stimuleert dit met het programma Vakmanschap van Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wil jij ook werken aan je vakmanschap? Lees meer over het programma