Visie op Vakmanschap: 'Vakmanschap begint bij goede gesprekstechnieken'

dinsdag 10 december 2013

"De grote bijstandsvolumes zijn alleen weg te werken door methodisch te werk te gaan", stelt Sanne Wolff (hoofd Werk, Re-integratie, Participatie van de gemeente Zwolle). "Als consulenten zich focussen op het methodisch stellen van de juiste vragen, komt de klant eerder zelf in beweging." Ondertussen moet de organisatie zich afvragen: wat heeft de buitenwereld van ons nodig?

En: wat is de rol van de leidinggevende hierbij?

Foto Sanne Wolff
Beeld: Gerlinde Schrijver Photography

Lees het interview met Sanne Wolff in de serie Visie op Vakmanschap (pdf, 1 MB)

Visie op Vakmanschap

Uit diverse onderzoeken blijkt dat vakmanschap alleen kan bloeien als de organisatie dit mogelijk maakt. Met andere woorden: vakmanschap vraagt ook veel van de managers. Zij bepalen de randvoorwaarden van methodisch werken. Sanne Wolff is de zesde leidinggevende die aan het woord komt op onze zoektocht naar visies op leiderschap en vakmanschap.

Eerder gepubliceerde interviews met leidinggevenden:

Logo Effectiviteit & Vakmanschap

Het is belangrijk dat de gemeentelijke uitvoering binnen het sociaal domein aantoonbaar effectief werkt. Dat betekent: onderbouwde keuzes maken, bij voorkeur op basis van wetenschappelijke kennis. Dit bereiken we door een erkende beroepsgroep van uitvoerende professionals, lerende organisaties en een constante kennisontwikkeling. Divosa stimuleert dit samen met de Beroepsvereniging voor Klantmanagers via het programma Effectiviteit & Vakmanschap.