Vertrouwen en maatwerk nodig voor signaleren en bespreken gezondheidsproblemen vluchtelingen

woensdag 6 februari 2019

Gezondheid speelt een belangrijke rol bij de arbeidsmarktpositie van vluchtelingen. Voor gemeenten is het echter vaak moeilijk om een inschatting te maken van de gezondheid van vluchtelingen en wat dit betekent voor werk en participatie. Dat blijkt uit een verkenning van onderzoeksbureau Regioplan in Amersfoort, Amsterdam en Katwijk.

In de gemeenten is verkend welke rol gezondheid van vluchtelingen speelt in het beleid en de praktijk van de gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie. Een belangrijke uitkomst is dat het signaleren en bespreekbaar maken van gezondheidsvraagstukken niet altijd eenvoudig is. Het opbouwen van een vertrouwensband en het voortdurend alert blijven op de gezondheid tijdens de begeleiding is daarom essentieel. Bovendien moet de professional daarbij ook aandacht hebben voor andere stressfactoren, zoals een problematische thuissituatie. (Wachten op) gezinshereniging kan bijvoorbeeld een bron van stress zijn.

Randvoorwaarden

Een belangrijke randvoorwaarde voor goede begeleiding van vluchtelingen met gezondheidsproblemen is maatwerk. Daarvoor heeft de professional voldoende handelingsvrijheid en tijd nodig. Daarnaast moet er voldoende zorgaanbod zijn, afgestemd op vluchtelingen.

Handreiking

Naar aanleiding van deze verkenning heeft Pharos een handreiking gemaakt met tips voor professionals die vluchtelingen begeleiden naar werk of andere vormen van participatie.

Download