Vernieuwde tool Participatiescan online

dinsdag 8 oktober 2019

Sinds kort is de Participatiescan vernieuwd. Met de scan kunnen gemeenten, scholen en andere netwerkpartners samenwerken om de arbeidsmarktpositie van kwetsbare jongeren te versterken.

Minder zelfredzame jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar die hun opleiding volg(d)en in met name het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs of MBO Entree Onderwijs, lopen een verhoogd risico op werkloosheid. Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van deze jongeren willen versterken, kunnen daarbij nu gebruik maken van de vernieuwde Participatiescan.

Over de Participatiescan

De Participatiescan helpt regionale netwerken bij het verbeteren van de gezamenlijke aanpak om jongeren in een kwetsbare positie naar werk te begeleiden. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren in een kwetsbare positie een betere kans hebben op werk wanneer alle betrokken partijen rondom de jongeren voldoen aan een aantal succesfactoren. De participatiescan maakt het mogelijk om samen met netwerkpartners verbeteracties te formuleren ten aanzien van deze succesfactoren en een gezamenlijk werkagenda op te zetten.

Meer informatie

www.participatiescan.com